Ubezpieczenia- test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3332
Wyświetleń: 4935
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia- test - strona 1 Ubezpieczenia- test - strona 2 Ubezpieczenia- test - strona 3

Fragment notatki:

1. Ubezpieczenie OC jest:
majątkowe
osobowe
ochrony prawnej
2. W ubezpieczeniu OC występuje:
suma ubezpieczeniowa
suma gwarancyjna
suma ubezpieczeniowa i suma gwarancyjna
3. Ubezpieczenia o charakterze społecznym służą:
stabilizacji warunków życia
podniesieniu stopy życiowej
wyrównaniu dysproporcji
4. System ubezpieczeń można wyróżnić na podstawie kryterium:
podmiotowego
szkodowości
przystąpienia
5. System ubezpieczenia społecznego należy do pojęć:
polityki socjalnej
polityki gospodarczej
- minimum socjalne
6. Które filary należą do części bazowej systemu emerytalnego:
I
II
III
7. Ubezpieczenia gospodarcze sytemu to:
OC
Finansowe
Cargo
8. System świadczeń emerytalnych obejmuje:
indywidualne emerytury
dożywocie
świadczenia gwarancyjne
wypłaty transferowe z OFE
9. W którym z systemów może nie wystąpić składka rentowe
społeczne emerytalne
10. świadomość ubezpieczeniowa dotyczy systemu ubezpieczenia:
gospodarczego
społecznego
finansowe
11. Przymus ubezpieczenia występuje w systemie ubezpieczeń:
społecznych
gospodarczych
OC
12. W tworzeniu wspólnot ryzyka biorą udział:
ZU w formie SA
TUW (Tow. Ubezp. Wzajemnych)
Mały TUW
13. W II filarze występują następujące pojęcia:
minimalna stopa zwrotu
niedobór funduszu emerytalnego
świadczenia gwarancyjne
14. W systemie ubezpieczeń występują następujące pojęcia:
górna granica świadczenia
minimalne świadczenie
okres odszkodowawczy
15. W systemie emerytalnym nadzór sprawują:
Komisja Nadzoru bankowego
Kenig
Punu (KNU i NE)
16. Czemu służy ubezpieczenie o charakterze gospodarczym:
obniżenie kosztów produkcji
stabilizacji procesów produkcji
podniesieniu wydajności pracy
17. W systemie ubezpieczeń gospodarczych występują:
przedsiębiorstwo


(…)

… wydajności pracy
17. W systemie ubezpieczeń gospodarczych występują:
przedsiębiorstwo
broker ubezpieczeniowy
akcjonariusz
18. Schemat ubezpieczenia obejmuje:
składkę stratę
odnotowane zdarzenie losowe
19. co się ubezpiecza:
czyste ryzyko
spekulatywne ryzyko
oba ryzyka
20. świadczenie nie występuje:
w ubezpieczeniu majątkowym
osobowym
21. Zakład ubezpieczeń to instytucja:
zaufania publicznego
22. umowa ubezpieczenia to umowa:
dwustronna
kwalifikowana
adhezyjna
wzajemna 23. Ubezpieczenia działu I to:
rentowe
na życie
24. Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych to forma:
organizacyjna
25. Składka wg zasad aktuariatu jest wypłacana przez:
ZUS w dziale I
ZUS w dziale II
Zakłady emerytalne
26. Ryzykiem społecznym jest: ryzyko starości
nagłych wypadków
nagłych wydatków
27. Pojęcie indemnizacji występuje w ubezpieczeniach:
gospodarczych
społecznych
emerytalnych
28. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych uczestniczy w: likwidacji dobrowolnej ZU
likwidacji przymusowej
wnioskodawca upadłości ZU
oprocentowaniu reklam
29. ZU musi spełniać warunki:
finansowe
kadrowe
organizacyjne
30. Ustawa Ubezpieczeń dotyczy ubezpieczeń:
obowiązkowe i dobrowolne
majątkowe
osobowe
31. Nie osiągnięcie minimalnej wymaganej…
… zarobków ( z ustalonego okresu)
50. Który z filarów wiąże się z tworzeniem towarzystw emerytalnych I
II III
51. O podziale systemu emerytalnego na filary stanowi ustawa o:
systemie ubezpieczeń społecznych organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych emeryturach i rentach z funduszy ubezpieczeń społecznych
52. Stopa zastąpienia z bazowej części systemu emerytalnego wyznacza
minimalne świadczenie…
…. Używając określenia „doradca ubezpieczeniowy” jest uzasadnione w odniesieniu do brokera ubezpieczeniowego
agenta ubezpieczeniowego, którego działalność spełnia prawne warunki
pracownika ZU, ale zatrudnionego na odpowiednim stanowisku
67. Wymagania dotyczące zezwolenia dla ZU mają charakter:
finansowy
kadrowy
organizacyjny
68. Które grupy ubezpieczeń należą do finansowych:
ubezpieczenie kredytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz