Ubezpieczenia - test 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - test 4 - strona 1 Ubezpieczenia - test 4 - strona 2 Ubezpieczenia - test 4 - strona 3

Fragment notatki:

7. Ustawa o ubezpieczeniach dotyczy: • Ubezpieczeń osobowych i majątkowych 8. W tworzeniu wspólnot ryzyka uczestniczą Zakłady Ubezpieczeń w formie: • S.A., TUW, Mały TUW 9. Ryzykiem zarządza: • Państwo • Przedsiębiorstwo • Gospodarstwa domowe 10. Nadubezpieczenie występuje, gdy: • Wypłacone odszkodowanie całości ubezpieczenia (chyba niee…?) • Suma ubezpieczenia jest większa od wartości ubezpieczeniowej 11. Niedoubezpieczenie występuje ,gdy: • Suma ubezpieczenia

(…)

… • Górna granica ubezpieczenia • Dolna granica ubezpieczenia 40. Która z cech umowy jest w (OWU)?: • Adhezyjna 41. Która z cech umowy ma związek z Zakładem Ubezpieczeń?: • Kwalifikowana 42. Wskaźnik zastąpienia: 43. Ogólne warunki ubezpieczenia, jakie ma cechy: • Adhezyjna 44. Składki aktuarialnej wymaga Zakład Ubezpieczeń w:?? • Dział I i II • Filar I i II (chyba tylko II?) 45. Czym ma się zajmować nowo…
… z: • Wysokości kapitału zakładowego • Zakresu reasekuracji 25. Ubezpieczenie na życie dotyczy ryzyka o charakterze: • Losowym • Statystycznym • Obligatoryjnym 26. Ryzyko ubezpieczeniowe może być
wspomożone przez: • Umowę reasekuracyjną
• Umowę koasekuracyjną
27. Co bezwzględnie limituje wypłaty odszkodowania: • Udział własny?? • Franszyza integralna • Franszyza redukcyjna 28. Regulacja państwowego sektora ubezpieczeń jest oprocentowana na:???? • Potrzeby wiarygodności firmy z uwagi na interes klientów • Dbałość państwa o stabilizacje źródeł popytu na własne obligacje 29. W nowym systemie ubezpieczeń
składki bazowe występują w: • I i II filarze 30. W którym filarze występuje fundusz emerytalny?: • Filarze I • Filarze II • Filarze III 31. Zakład emerytalny zarządza: • Pracownicze programy emerytalne • Otwarte fundusze emerytalne • Żadna z odpowiedzi ponieważ
zakład wypłaca emeryturę
32. Zakłady Ubezpieczeniowe są
instytucjami: • Zaufania publicznego??? • Przynoszącymi zyski dla akcjonariuszy 33. Doradcę ubezpieczeniowego można nazwać mianem: • Brokera ubezpieczeniowego 34. Upadłość Zakładu Ubezpieczeń
ogłasza: • Sąd wojewódzki właściwy dla siedziby Zakładu Ubezpieczeniowego 35. Od czego zależy składka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz