Ubezpieczenia - test 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - test 2 - strona 1 Ubezpieczenia - test 2 - strona 2 Ubezpieczenia - test 2 - strona 3

Fragment notatki:

TEST I 1. Kto zarządza ryzykiem: • Państwo • Przedsiębiorstwa • Gospodarstwa domowe 2. Wskaźnik zastąpienia to: • Relacja pierwszej emerytury do ostatniej płacy • Relacja przeciętnej emerytury do przeciętnej płacy • Relacja średniej emerytury i średniej płacy (przeciętnej) 3. W nowym systemie emerytalnym składka bazowa występuje w: • Filar I • Filar I i II • Filar II i III 4. W którym z filarów występują
fundusze emerytalne: • Filar I, II, III 5. Zakłady emerytalne zarządzają: • Pracownicze programy emerytalne • Otwarte fundusze emerytalne • Pracownicze fundusze emerytalne 6. Zakłady ubezpieczeń są instytucjami: • Państwowymi • Zaufania publicznego • Przynoszącymi zyski dla akcjonariuszy 7. Doradcę ubezpieczeniowego można nazwać mianem: • Broker ubezpieczeniowyAgent ubezpieczeniowy • Pracownik zakładu Ubezpieczeń na odpowiednim stanowisku 8. Kto składa wniosek o upadłość
Zakładów Ubezpieczeniowych:-KNF
• Organ nadzoru ubezpieczeń - (PUNU)KNUIFE • Minister finansów • Sąd rejonowy 9. Niedoubezpieczenie to: • Suma ubezpieczeń jest mniejsza od wartości ubezpieczenia 10. Nadubezpieczenie: • Suma ubezpieczenia jest większa od wartości ubezpieczenia
11. Od czego zależy składka na Ubezpieczenia Zdrowotne? • Wielkości dochodu 12. Pracodawca płaci składkę na: • Fundusz emerytalny • Fundusz wypadkowy • Fundusz rentowy • Fundusz pracy • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych • Ubezpieczenie społeczne 13. Ubezpieczenia finansowe to: • Ubezpieczenie kredytu • Gwarancja ubezpieczenia ( gwarancja ubezpieczeniowa ) • Cargo 14. Kto opiniuje akty prawne na korzyść
ubezpieczonych: • Rzecznik ubezpieczonych 15. W ubezpieczeniach od bezrobocia występuje:???? • Dolna granica świadczenia • Górna granica świadczenia • Okres świadczenia odszkodowania
16. Gwarancja. Kiedy występuje bardziej: • Ubezpieczeń na życie • Ubezpieczeń obowiązkowych • Ubezpieczeń OC z przymusem ubezpieczenia 17. Na co narażone jest finansowanie

(…)

…-rentowym: • Niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym ( i minimalna stopa zwrotu ) • Indywidualna emerytura terminowa • Świadczenie gwarancyjne 19. Gdzie na schemacie znajduje się
prewencja ubezpieczeniowa: • Między składką, a zdarzeniem losowym 20. Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać zezwolenie: • Finansowe • Kadrowe • Organizacyjne 21. Kto ogłasza wniosek o upadłość
Zakładu Ubezpieczeń: • KNF…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz