Zreformowany system emerytalno-rentowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zreformowany system emerytalno-rentowy - wykład - strona 1 Zreformowany system emerytalno-rentowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zreformowany system emerytalno-rentowy - struktura instytucjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno - rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia emerytalne 2. ubezpieczenia rentowe 3. ubezpieczenie chorobowe - w razie choroby i macierzyństwa 4. ubezpieczenie wypadkowe - z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych W systemie społecznym obowiązującym do1998r. składka na te ubezpieczenia pobierana i zarządzana była łącznie, istniały tylko inne systemy świadczeń (system pracowniczy; dla służb mundurowych - bezskładkowy; dla rolników - w 95% finansowany przez państwo). Pracowniczy system emerytalny był repartycyjny. Składkę na cele ubezp. płacili tylko pracodawcy w wysokości 45% funduszu płac. Świadczenia były gwarantowane przez państwo, ponadto istniało wiele przywilejów branżowych a emerytura często odbierana była jako swego rodzaju przywilej a nie wypracowane świadczenie. W związku ze zmianami demograficznymi kryzysem w budżecie państwa oraz niewydolnością samego systemu emerytalnego od 1 stycznia 1999r wprowadzono w życie (wzorem innych krajów europejskich) nową ustawę która: - Zmniejszyła opiekuńczą rolę państwa - Zwiększyła udział indywidualnej przedsiębiorczości i indywidualnych udziałów w planowaniu swojej przyszłej emerytury - Zróżnicowała źródła finansowania dochodów emerytalnych - Połączyła system repartycyjny z systemem kapitałowym Ustawy z sierpnia 1997 r. (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Dz. U. nr 139, poz 934 ze zm. oraz ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o pracowniczych programach emerytalnych Dz. U. nr 139, poz. 932 ze zm.) zadecydowały , że przyszła emerytura pochodzić będzie z trzech filarów. I filar - emerytura ze zreformowanego systemu dotychczasowego (repartycyjnego) obsługiwanego przez ZUS II filar - emerytura z systemu kapitałowego tworzonego z części składki emerytalnej ulokowanej w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) na imiennym rachunku każdej osoby, która należy do funduszu. Fundusze mają pomnażać składkę tak, aby z chwila osiągnięcia wieku emerytalnego za zgromadzone pieniądze można było otrzymać emeryturę w zakładach emerytalnych. III filar - emerytura ze środków zgromadzonych przez ubezpieczonego bądź to indywidualnie poprzez wykupienie polisy emerytalnej bądź w pracowniczych programach emerytalnych, stworzonych przez pracodawcę. A zatem pierwszy filar będzie realizował funkcje ochrony przed ubóstwem w postaci powszechnej renty państwowej Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i dotyczy wszystkich grup społeczno - zawodowych, z wyjątkiem rolników indywidualnych, sędziów i prokuratorów. Składki odprowadzane do ZUS przed 1 stycznia 1999 r. a więc przed założeniem indywidualnych kont, będą miały wpływ na ustalenie kapitału początkowego. Reforma systemu emerytalnego dotyczy przede wszystkim osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nie wchodzą do reformowanego systemu emerytalnego i świadczenia będą otrzymywać według dotychczasowych zasad. Obecnie podział składki następuje w równych częściach pomiędzy pracodawcę i pracownika na poszczególne rodzaje ubezpieczenia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz