wykład-ubezpieczenia społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 9100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład-ubezpieczenia społeczne - strona 1 wykład-ubezpieczenia społeczne - strona 2 wykład-ubezpieczenia społeczne - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki następujące tematy: Co to jest zabezpieczenie społeczne? Co to jest ubezpieczenie społeczne? Od jakich ryzyk ubezpiecza się w ub. społecznych? Co rozumiesz pod pojęciem ?tytuł ubezpieczenia?? Co to jest okres ubezpieczenia? Elementy zabezpieczenia społecznego. Co to jest składka ubezpieczeniowa? Kim jest beneficjent? Kim jest podmiot ubezpieczenia? Jakie są sposoby podlegania ubiezpieczeniu społecznemu? Jakie są wysokości składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie podmioty i w jakich proporcjach opłacają składki na ubezpieczenia rentowe dla pracowników? W jakiej wysokości składki na ubezpieczenie rentowe opłacają pracownicy? Jaka jest podstawa wymiaru składki dla pracowników? Jakie przychody wchodzą w skład ubezpieczeń społecznych? Jaki jest okres wypłacania emerytury? Co ma wpływ na wysokość świadczenia? Jaki jest sposób podlegania ubezpieczeniu społecznemu pracowników? I inne.

1. Co to jest zabezpieczenie społeczne?
System świadczeń, do których obywatele mają prawo lub z których mają możliwość korzystania w wypadkach i na warunkach określonych odpowiednimi przepisami
2.Co to jest ubezpieczenie społeczne?
Jedna z technik zabezpieczenia społecznego rozumianego jako całokształt urządzeń publicznych chroniących przed niedostatkiem.
3.Odjakich ryzyk ubezpiecza się w ub. społecznych?
wieku
choroby
inwalidztwa
starości
śmierci niezdolności do pracy
choroby
wypadku przy pracy
macierzyństwa
4.Co rozumiesz pod pojęciem „tytuł ubezpieczenia”?
Przyczyna, z powodu której dany ubezpieczony podlega ubezpieczeniu społecznemu.
5.Co to jest okres ubezpieczenia?
Czas, w którym dany ubezpieczony podlega ubezpieczeniu społecznemu i jest zobowiązany do płacenia składek.
6.Wymień elementy zabezpieczenia społecznego:
Ubezpieczenie społeczne (choroba, wypadek)
Ubezpieczenie gospodarcze (utrata zdrowia, życia, majątku)
Ubezpieczenie zdrowotne (zdrowia obywateli, realizuje je NFZ)
Ubezpieczenie przed utratą pracy (zabezpieczenie obywatelom pracy, miejsc pracy, zarobków)
Pomoc społeczna (w formie pieniężnej, niematerialnej gdy dochód jest poniżej 300 zł)
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (dla osób niepełnosprawnych, które mają gorszy start)
Świadczenia pro-rodzinne (zasiłek rodzinny, opiekuńczy, czyli pomoc państwa rodzinie)
Zaopatrzenie społeczne [służb mundurowych (emerytalne)]
7. co to jest składka ubezpieczeniowa?
Świadczenie pieniężne realizowane przez ubezpieczającego na rzecz zakładu ubezpieczeń w zamian za ochronę ubezpieczeniową.
8.Kim jest beneficjent?
(Inaczej uprawniony lub uposażony)W ubezpieczeniach na wypadek śmierci jest to osoba (wskazana przez ubezpieczonego) jako uprawniona do pobrania sum sumy ubezpieczenia.
9.Kim jest podmiot ubezpieczenia?
Podmioty opłacające składkę:
- płatnik składek (pracodawca)
- ubezpieczony; osoba, której mienie albo życie albo zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.
10.Jakie są sposoby podlegania ub. społecznemu?
Obowiązkowe
Dobrowolne
Nie podlega się na mocy ustawy
11. Jakie są wysokości składek na ub. społeczne?(może byś pyt. o pojedyncze)
Emerytalne - 19,52 % podstawy wymiaru składki na ub. społeczne
Rentowe - 6 % podstawy wymiaru składki na ub. społeczne
Chorobowe - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ub. społeczne
Wypadkowe - od 0,40 do 8,12% (w zależności od tzw. stopnia wypadkowości) podstawy wymiaru składki na ub. społeczne
12. Jakie podmioty i w jakich proporcjach opłacają składki na ub. rentowe dla pracowników?
rentowe: 75% pracodawca, 25% ubezpieczony


(…)

… (np. zasiłki rodzinne)
- dotacje z budżetu państwa uzupełniające środki niezbędne do wypłaty bieżących świadczeń
- środki Funduszu Rezerwy Demograficznej (na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego z przyczyn demograficznych)
19.W jaki sposób ubezpieczeniu społecznemu podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło?
Nie podlegają ub. społecznemu.
20. W jaki sposób ubezpieczeniu społecznemu podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, jeżeli jednocześnie posiadają już umowę o pracę z tym smym pracodawcą?
Obowiązkowo wszystkim
21.Jaka jest max roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe??
Nie może być ona wyższa niż 30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku.
22.W jakiej wysokości składki na ub. emerytalne…
… z budżetu państwa oraz innych instytucji należności na świadczenia, których wypłatę zlecono ZUS
- oprocentowanie rachunków bankowych FUS
- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS
- zwroty nienależne pobranych świadczeń wraz z odsetkami
- dodatkowe opłaty za niepłacenie składek lub opłacanie ich w zaniżonej wysokości
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie poza ubezpieczeniowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz