Dotacja celowa

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036

— zgodnie z art. 8 ustawy — są: 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu; 2) udział...

Budżet województw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

z budżetu państwa, 2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane...

Wykład - gmina

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

własnych, subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa. Jednostki samorządu mają prawo ustalania...

Subwencja z budżetu państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

, pobudzająca (L. Patrzałek 1999) Dotacje celowe są to środki przekazywane JST na realizację konkretnych zadań...

Samorząd Terytorialny - testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2793

: finansowana jest zasadniczo z dotacji celowych przekazywanych przez administrację publiczną finansowana...