Dotacja celowa

note /search

Budżet powiatów

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

— zgodnie z art. 8 ustawy — są: 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu; 2) udział...

Budżet województw

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 833

z budżetu państwa, 2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane...

Wykład - gmina

  • Uniwersytet Warszawski
  • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

własnych, subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa. Jednostki samorządu mają prawo ustalania...

Subwencja z budżetu państwa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

, pobudzająca (L. Patrzałek 1999) Dotacje celowe są to środki przekazywane JST na realizację konkretnych zadań...

Samorząd Terytorialny - testy

  • Uniwersytet Gdański
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 3913

: finansowana jest zasadniczo z dotacji celowych przekazywanych przez administrację publiczną finansowana...