Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wykład - strona 1 Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wykład - strona 2 Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Finansowanie działań samorządu terytorialnego - Właściwa realizacja zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wymaga przekazania im odpowiednich środków finansowych - Metody kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego: Klasyfikacja dochodów JST Dochody samorządów można dzielić i klasyfikować na wiele sposobów. Pierwsza klasyfikacja dzieli dochody jednostek samorządu terytorialnego na: a) Podatkowe, b) Niepodatkowe. Ad. a) Dochody podatkowe Podatki lokalne nakładane przez JST. Podatki pobierane przez JST, ale ustalane przez państwo. Samoopodatkowanie się mieszkańców. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ad. b) Dochody niepodatkowe Subwencje ogólne. Dotacje celowe. Dochody ze sprzedaży lub dzierżawy majątku. Dochody z opłat. Kredyty, pożyczki, obligacje. Zapisy, darowizny, spadki. Kary i grzywny. Klasyfikacja dochodów JST wg Konstytucji RP. Artykuł 167 ust. 2 Konstytucji RP mówi: „dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: - dochody własne - oraz subwencje - i dotacje celowe z budżetu państwa”. Szczegóły dotyczące poszczególnych kategorii dochodów zostały określone w: ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966) Charakterystyka źródeł dochodów Dotacje celowe O podziale środków przeznaczonych na dotacje celowe decyduje, w zależności od celu, na jaki dana dotacja jest przeznaczona, Rada Ministrów, poszczególni ministrowie lub wojewodowie. W przypadku dotacji celowych samorządy nie mogą wpływać na wielkość otrzymanych środków. Decyzje i działania podejmowane przez samorządy w celu np. zwiększania bazy dochodowej nie znajdą odzwierciedlenia we wzroście wpływów z tytułu dotacji celowych. Kolejną cechą charakterystyczną dotacji jest konieczność wykorzystania ich zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane. Jeśli z jakichś względów środki te zostaną wykorzystane inaczej, należy liczyć się z koniecznością ich zwrotu. Oznacza to, że samorząd, który otrzymuje dochody w postaci dotacji celowych nie ma swobody ich wykorzystania. Można więc argumentować, że im wyższy udział dotacji celowych w strukturze dochodów jednostek samorządowych, tym niższy realny poziom samorządności tych jednostek.

(…)

… otrzymywanych środków. Co więcej, system subwencji dąży do wyrównywania poziomu dochodów osiąganych przez poszczególne jednostki. Oznacza to daleko idącą redystrybucję dochodów - zamożniejsze jednostki muszą dzielić się swym bogactwem z biedniejszymi (tzw. `janosikowe'). Należy jednak podkreślić, że subwencje mają nad dotacjami celowymi wyraźną przewagę jeśli chodzi o możliwość wydatkowania środków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz