Podstawy wiedzy o finansach

note /search

Powstanie i ewolucja pieniądza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2499

Powstanie i ewolucja pieniądza Pieniądz - jego początki i powstanie • W czasach gospodarki naturalnej nie istniała potrzeba istnienia pieniędzy: 1) nie dokonywano wymiany dóbr, 2) nie istniał podział pracy. • Zmiana nastąpiła na skut...

Wartość pieniądza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Dlaczego pieniądze mają wartość? Koncepcja płynności • Płynność jest jedną z najważniejszych cech pieniądza. • Płynność oznacza możliwość wymiany pieniądza na dowolne dobro lub tez usługę bez żadnej, lub przy jedynie minimalnej stracie wartości. • Z tego punktu widzenia dobra takie jak samochody czy...

Funkcje pieniądza - wykład - Miernik wartości

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1799

Funkcje pieniądza Funkcje pieniądza • Można mówić o następujących podstawowych funkcjach, które pełni pieniądz: Miernik wartości (funkcja obrachunkowa); Środek wymiany (funkcja cyrkulacyjna); Funkcja płatnicza (regulowanie zobowiązań); Funkcja tezauryzacyjna; 1) Miernik wartości • Za każdym razem g...

Przedmiot zainteresowań finansów publicznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610

Przedmiot zainteresowań finansów publicznych Definiowanie „finansów publicznych” • Finanse to pieniężny mechanizm wymiany i dystrybucji dóbr i usług w gospodarce. • Jak jednak zdefiniować finanse publiczne? Finanse publiczne postrzegane były zmiennie. Tradycyjne podejście mikroekonomiczne (finans...

Dobra publiczne, społeczne i prywatne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 6027

Dobra publiczne, społeczne i prywatne Kategoria potrzeb zbiorowych • Każda aktywność gospodarcza człowieka ma na celu zaspokajanie jakichś potrzeb • E. Wiszniewski zdefiniował potrzebę jako: “pożądanie wartości użytkowych (dóbr i usług), wynikające z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalneg...

Budżet państwa - wykład - scentralizowany fundusz publiczny

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1988

Budżet państwa Pojęcie budżetu państwa • Budżet państwa zajmuje centralne miejsce w systemie finansów publicznych. • Innymi słowy plan finansowy całego państwa. • Budżet to scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. • Obecny kształt bu...

Dochody publiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

Dochody publiczne Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych • Znaczenie instytucji publicznych dla normalnego funkcjonowania oraz rozwoju zbiorowości lokalnych i całego społeczeństwa nie zawsze jest doceniane. • Z historycznej perspektywy obecny stan jest rezultatem wielowiekowego, żmudnego proces...

Wydatki publiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2555

Wydatki publiczne Istota wydatków publicznych • Charakteryzując istotę wydatków publicznych należy odnieść się do następujących kwestii: - uzasadnienia wydatków publicznych; - rozmiarów wydatków publicznych oraz dopuszczalnej granicy wyd...

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3276

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego Finansowanie działań samorządu terytorialnego - Właściwa realizacja zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wymaga przekazania im odpowiednich środków finansowych - Metody kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego: Kl...

Autonomia finansowa samorządów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1876

Autonomia finansowa samorządów Autonomia finansowa • Perspektywy autonomii finansowej: a) Autonomia dochodowa b) Autonomia wydatkowa Ad. a) Autonomia dochodowa • Autonomia dochodowa odnosi się do strony dochodowej budżetów JST. • Dzięki określeniu autonomii dochodowej można stwierdzić: - W jakim st...