Wydatki publiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki publiczne - wykład - strona 1 Wydatki publiczne - wykład - strona 2 Wydatki publiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wydatki publiczne
Istota wydatków publicznych • Charakteryzując istotę wydatków publicznych należy odnieść się do następujących kwestii: - uzasadnienia wydatków publicznych; - rozmiarów wydatków publicznych oraz dopuszczalnej granicy wydatków publicznych; - rozłożenia ciężarów wydatków publicznych; - udziału poszczególnych osób, grup zawodowych, zbiorowości lokalnych w korzyściach płynących z wydatków publicznych; - racjonalności i efektywności wydatkowania środków publicznych. • Uzasadnienie dla wydatków publicznych - Zakres aktywności władz publicznych może się różnić w zależności od miejsca i/lub czasu. - Władze publiczne dokonują dwojakiego rodzaju wydatków: * wydatków finalnych; * wydatków transferowych. Rozmiary i granica wydatków publicznych • Ani nauce, ani praktyce nie udało się wyznaczyć: - uniwersalnej wielkości wydatków publicznych; - uniwersalnych granic tych wydatków. • O wielkościach tych decydują konkretne czynniki i warunki: - historyczne, - społeczne, - gospodarcze, - kulturowe, - inne.
Rozłożenie ciężarów wydatków publicznych • Wydatki publiczne ponoszone są na realizację zadań publicznych i społecznych. • Zwykle wielkość ciężarów ponoszonych przez daną jednostkę różni się od korzyści odnoszonych z wydatków publicznych. • Oznacza to, że między osobami, grupami zawodowymi lub społecznościami lokalnymi dokonywana jest „redystrybucja” ciężarów i korzyści. Racjonalność i efektywność wydatków publicznych • Decyzje o przeznaczeniu zgromadzonych dochodów podejmowane są przez władze publiczne w trybie administracyjnym, a nie poprzez rynek. • Powoduje to pewne specyficzne cechy wydatkowania środków publicznych: - Arbitralność decyzji dotyczących rozmiarów i kierunków wydatkowania środków publicznych. - Niebezpieczeństwo marnotrawstwa środków publicznych. - Niebezpieczeństwo nadużyć i korupcji podmiotów wydatkujących środki publiczne. - Efekt „wypychania” zasobów prywatnych poza obieg stricte gospodarczy. Rodzaje wydatków publicznych • Wg funkcji państwa - Klasyczne funkcje państwa: * Funkcje zewnętrzne; * funkcje wewnętrzne. - Socjalne funkcje państwa. - Ekonomiczne funkcje państwa. • Wg skutków dla gospodarki

(…)

… w krótszych okresach. • Oszczędności w wydatkach publicznych - Nie można bezpośrednio przenosić doświadczeń gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na grunt wydatkowania publicznego. - Gdyby do wydatków publicznych podchodzić nazbyt rygorystycznie, a oszczędność w wydatkowaniu środków traktować jako kryterium podstawowe, to doszlibyśmy do absurdu. - Do oszczędności w wydatkach publicznych należy podchodzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz