Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych- opracowanie - strona 1 Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

„Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych”:
Racjonalizacja wydatków publicznych w dwóch płaszczyznach:
Płaszczyzna mikroekonomiczna
Płaszczyzna makroekonomiczna
Obie płaszczyzny są ze sobą ściśle powiązane i tylko traktowanie ich w sposób łączny gwarantuje racjonalne wydatkowanie środków publicznych
Efektywność wydatków publicznych:
W pomiarze efektywności wydatków publicznych chodzi o ustalenie związku między poziomem i struk­turą wydatków publicznych a rzeczywistymi korzyściami, jakie odniesie społeczeństwo i gospodarka w wyniku tych wydatków.
Oszczędności w wydatkach publicznych w dwóch wymiarach:
Wymiar uniwersalny
Wymiar specyficzny dla wydatkowania publicznego
Metody kształtowania wydatków publicznych w aspekcie makroekonomicznym:
Metoda historyczna - polega na tym, że wydatki dla danego okresu planuje się na podstawie ich wykonania w okresie go poprzedzającym. Metoda popytowa (kształtowania wydatków w zależności od potrzeb) - opiera się na zgłaszanych przez beneficjentów budżetu potrzebach, które są nieograniczone w przeciwieństwie do wielkości środków, która jest ograniczona.
Metoda quasi-rynkowa (system zamówień publicznych), - który ogranicza możliwość korumpowania gestorów środków publicznych oraz sprzyja wyborowi najlepszej oferty. Ważny element, który towarzyszy tej metodzie to konkurencja.
Metoda podażowa - polega na tym, iż środki publiczne mogą być alokowane zgodnie z istniejącą bazą materialną i kadrową.
Metoda ekspertów - specjaliści z danych dziedzin kształtują wydatki publiczne na podstawie swojej wiedzy oraz stanu danej dziedziny kraju, regionu czy zbiorowości lokalnej.
Metody kształtowania wydatków publicznych w aspekcie mikroekonomicznym:
Metoda wskaźników i norm budżetowych - (Np. wydatki na jednego pacjenta szpitala w ciągu doby, na jednego ucznia w szkole itp.). Są one obowiązujące w toku planowania i wykonywania budżetu. Wyznaczanie określonej kwoty środków przeznaczonej na finansowanie danego zadania - dyrektywność strony wydatkowej budżetu sprawia, że wykonawca jest zmuszony do realizacji zadania w ramach wyznaczonej kwoty. Odmianą tej metody są przetargi. Metody planowania wydatków publicznych:
PPBS (Planning-Programming-Budgeting System) - metoda, która polega ona na podejmowaniu rozstrzygnięć o podziale publicznych środków finansowych na podstawie procedur przewidujących możliwość dokonania wyborów sposobu realizacji celu, opierając się na wynikach analiz oceniających ekonomiczne i społeczne skutki realizowanych przedsięwzięć.
MBO (Management by objectives) - metoda zarządzania przez cele ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz