Powtórzenie do kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtórzenie do kolokwium - strona 1 Powtórzenie do kolokwium - strona 2 Powtórzenie do kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

„Powtórzenie do kolokwium numer 1 z finansów publicznych” Zakres materiału: Zagadnienia z ćwiczeń:
Wprowadzenie do nauki finansów publicznych :
Przedmiot finansów publicznych
Finanse publiczne a finanse prywatne
Teoria dóbr publicznych
Finanse publiczne a sektor publiczny
Zakres sektora finansów publicznych
Pojęcie nauki o finansach publicznych
Związek finansów publicznych z innymi dziedzinami wiedzy
Pojęcie i klasyfikacja operacji publicznymi zasobami pieniężnymi
Znaczenie operacji zasobami pieniężnymi w życiu publicznym
Podstawy teorii wyboru publicznego: Funkcje finansów publicznych
Dobra publiczne i dobra prywatne
Optimum Pareto
Elementy teorii wyboru publicznego
Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego
Kryterium kosztów i korzyści
Cele i przedmiot wyboru publicznego
Istota wyboru publicznego
Zagadnienia z referatów:
„Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych” - autor referatu: Krzysztof Podgórski
„Teoria wyboru publicznego” - autor referatu: Tomasz Rozkoszny „ Rola operacji publicznymi zasobami pieniężnymi w życiu gospodarczym ” - autorzy referatu: Anna Kalińska, Paulina Gągorowska „ Rola operacji publicznymi zasobami pieniężnymi w życiu politycznym ” = autorzy referatu: Katarzyna Piotrkowska, Oliwia Piotrowska „ Rola operacji publicznymi zasobami pieniężnymi w życiu administracyjnym ” - autorzy referatu: Anna Przyłucka i Daria Nemiec „ Wpływ życia politycznego na operacje finansowe ” - autorzy referatu: Bartłomiej Redosz, Patryk Rożenek, Marek Pisiałek Zagadnienia z ćwiczeń: Przedmio t finansów publicznych : Gospodarka zgłasza popyt na pieniądz, ale sama nie jest w stanie go wytworzyć
Finanse publiczne : Budżet centralny
Budżety lokalne (województw, powiatów, gmin)
Fundusze ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS)
Publiczne fundusze celowe - publiczny fundusz przeznaczony na konkretny cel, jest ich bardzo dużo, często się zmieniają
Publiczne fundacje
90% wpływu do budżetu państwa stanowią podatki, VAT - prawie 60%, potem PIT i CIT.
Finanse publiczne - umożliwiają zaspokajanie potrzeb publicznych, które nie mogą być zaspakajane w sektorze prywatnym.
Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.
Pieniądz podstawa rozważania
Pieniądz musi mieć charakter dynamiczny


(…)

…. PAR (Program Analysis and Review) - Brytyjska odmiana PPBS, zwana początkowo output budgeting, a potem PAR (Program Analysis and Review), została wprowadzona w 1967 r.
Dyscyplina finansów publicznych w aktach prawnych - do 2005 roku ustawa o finansach publicznych zawierała przepisy odnoszące się do dyscypliny finansów publicznych. W dniu 17 grudnia 2004 r. sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wykreślając jednocześnie przepisy dotyczące dyscypliny finansów publicznych z ustawy o finansach publicznych.
„Teoria wyboru publicznego”:
Definicja:
Teoria wyboru publicznego jest ekonomiczną teorią polityki,
Założenie, że ludzie, niezależnie od ról, w jakich występują, zawsze dążą do osiągnięcia osobistych korzyści,
Polityka postrzegana jako rodzaj działalności…
… obrachunkowe, aparat skarbowy [policja skarbowa], podmioty, które są finansowane z publicznych fundusz: szkoły, policja, sądownictwo itp.)
Prawnym - konstytucja, ustawa o finansach publicznych (prawo budżetowe), ustawy o finansach samorządowych, ustawy podatkowe, ustawy budżetowe i uchwały budżetowe samorządów, ustawy o pozabudżetowych funduszach publicznych, ustawy regulujące działalność ministra finansów oraz działalność aparatu skarbowego, ustawy karno-skarbowe, ustawa o zobowiązaniach podatkowych, akty wykonawcze - regulujące działalność ministra finansów i innych ministrów, akty wykonawcze.
Instytucjonalnym
Instrumentalnym - podatki (trafiają do gmin)
Podatki do budżetu państwowego: VAT, PIT, CIT, akcyza, podatek od gier (zakładów wzajemnych)
Podatki lokalne - od nieruchomości, rolne, (nie ma już podatku…
… dla siebie, dlatego tak wiele państw woli pomagać bezpośrednio a nie przez organizacje światowe lub regionalne. Jak na przykładnie planu Marshalla istnieje ścisły związek między polityką finansową a umacnianiem władzy i tym ze finanse służą również oddziaływaniu na zewnątrz. Co do przykładów to właśnie plan Marshalla i Np. unia europejska i fundusze unijne tzn. państw muszą wpłacać składki i różnej wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz