Finanse - omówienie zagadnienia - Dobro publiczne i prywatne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - omówienie zagadnienia - Dobro publiczne i prywatne  - strona 1 Finanse - omówienie zagadnienia - Dobro publiczne i prywatne  - strona 2

Fragment notatki:

FINANSE
Nauki finansowe zajmują się aspektami gospodarowania związanymi z pieniędzmi.
Procesy gospodarowania.
Finanse - proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych, którymi dysponują publiczne
i prywatne podmioty.
Finanse - podział i wymiana towarów i usług za pomocą pieniądza.
Podział jest to świadczenie jednostronne bez ekwiwalentu w danym momencie, np. podatki.
Finanse zajmują się wyłącznie pieniądzem w ruchu - warunkują procesy produkcji, ale w nim
nie uczestniczą.
Dobro publiczne i prywatne
podział dóbr:
* dobro publiczne (chronione przez państwo) - są to:
-dobra naturalne (powietrze, woda, rzeki, jeziora, krajobraz, przyroda),
-dobra utworzone z funduszy publicznych (obiekty wojskowe, infrastruktura drogowa
i kolejowa, porty, lotniska, budynki administracji publicznej, itp.) - utrzymywane z funduszy
publicznych,
*
dobro społeczne - dobra powstałe dla realizacji zadań dostępnych dla obywateli z
zakresu oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu - mogą być finansowane ze środków
publicznych lub/i prywatnych, (w zakresie określonym doktryną polityczną państwa),
*
dobro prywatne - finansowane ze środków prywatnych.
Kryteria dobra publicznego:
1. kryterium użyteczności (społeczne) - powszechność dostępu do dobra publicznego,
2. kryterium odpłatności (ekonomiczne) - dostępność dobra publicznego bezpłatne lub za
niewielką, częściową odpłatnością.
- dobro publiczne - nakłady ponoszone z funduszy publicznych niezależnie od zdania
obywateli,
- dobro społeczne - nakłady ponoszone z funduszy publicznych zgodnie z wolą obywateli,
Klasyfikacja finansów:
1. według kryterium podmiotowego
Kryterium podmiotowe
prywatne (A)
publiczne (B)
finanse budżetu państwa - B
finanse banków - A, B
finanse ubezpieczeń - A, B
finanse przedsiębiorstw - A, B
finanse gospodarstw domowych - A
2. według kryterium rodzajowego
Kryterium rodzajowe
(wynikają z procesów kupna-sprzedaży)

przychody i wydatki materialne

przychody i wydatki redystrybucyjne

przychody i wydatki kredytowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz