Dobra prywatne

note /search

Dobra publiczne i dobra prywatne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2513

i też dobrami prywatnymi, a dobrami publicznymi dobra prywatne to dobra rynkowe, są dostarczane przez rynek...

Dobra społeczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2030

na jego cechy fizyczne można by uznać za dobro prywatne, ale ze względu na prowadzoną przez państwo politykę...

Prawo Wagnera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2408

przez konsumenta Społeczne są to dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych...

Uczestnicy życia gospodarczego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2457

. Z przedsiębiorstw do gospodarstw domowych przepływają dobra /towary i usługi - to dobra prywatne/. Z państwa...

Gromadzenie dóbr publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

z gromadzeniem dóbr publicznych: a.) gromadzenia dóbr publicznych, których źródłem są dobra prywatne dokonuje...

Finanse publiczne- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2562

prywatne, i korzyściami osiąganymi z dóbr publicznych. Korzyści z dobra prywatnego o9graniczają...