Dobra prywatne

Dobra publiczne i dobra prywatne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1687

i też dobrami prywatnymi, a dobrami publicznymi dobra prywatne to dobra rynkowe, są dostarczane przez rynek...

Dobra społeczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1519

na jego cechy fizyczne można by uznać za dobro prywatne, ale ze względu na prowadzoną przez państwo politykę...

Prawo Wagnera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2079

przez konsumenta Społeczne są to dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych...

Teoria wyboru publicznego- definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Danuta Kozłowska-Maków
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3864

, Polityka postrzegana jako rodzaj działalności rynkowej. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra...

Uczestnicy życia gospodarczego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2156

. Z przedsiębiorstw do gospodarstw domowych przepływają dobra /towary i usługi - to dobra prywatne/. Z państwa...

Gromadzenie dóbr publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

z gromadzeniem dóbr publicznych: a.) gromadzenia dóbr publicznych, których źródłem są dobra prywatne dokonuje...

Finanse publiczne- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

prywatne, i korzyściami osiąganymi z dóbr publicznych. Korzyści z dobra prywatnego o9graniczają...