Dobra publiczne i dobra prywatne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobra publiczne i dobra prywatne - strona 1 Dobra publiczne i dobra prywatne - strona 2

Fragment notatki:

Dobra publiczne są częścią dóbr wytwarzanych w gospodarce, gdzie dzieli się je na: dobra konsumpcyjne , dobra produkcyjne to dobra inwestycyjne, które służą przyszłej produkcji gdzie bez inwestycji nie ma produkcji, utrzymania jej na tym poziomie. Gdy zwiększa się inwestycje /produkcje/ kosztem konsumpcji może dojść do niepokoju Wybór konieczność wyboru między dobrami konsumpcyjnymi , a dobrami inwestycyjnymi i też dobrami prywatnymi, a dobrami publicznymi dobra prywatne to dobra rynkowe, są dostarczane przez rynek, to wszystkie dobra które kupujemy, czy płacimy i zaspakajamy mini swoje potrzeby, które dostarcza rząd lub samorząd. dobra publiczne to dobra za świadczenie ,których odpowiada państwo /rząd albo samorząd/. Państwo jest do tego zobowiązane a sposób wywiązania zależy od wyboru formy, dobra publiczne mogą być bezpośrednio dostarczane przez rząd lub samorząd albo przez sektor prywatny bezpośrednio. Monopol czyli wyłączność , jego formy to naturalny gdy ma wyłączność ze względu na specyficzne warunki środowiska, gdy pozwalają na wytworzenie naturalnych produktów, tu przedsiębiorstwa mają wyłączność. Taki monopol może ustalać wysokie ceny i te ceny konsument musi płacić bo nie ma wyjścia np. woda, gaz, energia. Dobra publiczne to dobra które mają dwie cechy tj. brak konkurencyjności w konsumpcji, że równocześnie z danych dóbr wiele osób może korzystać . Dostęp do dóbr jest dla wszystkich w tym samym czasie.
niemożność / trudność/ wykluczenia z konsumpcji , jeżeli w danym czasie z danego dobra korzysta jedna osoba to inni nie mogą. Trudność wykluczenia z konsumpcji to znaczy że nie można nikomu z jakiś powodów zabronić korzystania z jakiś dóbr. Wykluczenie z konsumpcji jest możliwe , jest to sprawa kosztu, są one ogólnodostępne a ich podaż nie zależy od popytu. Za te dobra się nie płaci, a nikt nie przyczyni się do produkcji tylu dóbr to zjawisko tzw. Dobrego jeźdźca czy też efekt gapowicza tzn. jeżeli nie musimy za coś płacić to z tego skorzystamy za darmo np. ochrona środowiska to dobro publiczne, oświetlenie ulicy itp.
Te dobra które mają te dwie wyżej wymienione cechy jest niewiele i określa się je mianem czystych dóbr publicznych. Większość dóbr które określa się mianem dóbr publicznych tych dwóch kryteriów nie spełnia, zwykle spełniają jedno z nich. Pozostałe które spełniają jedno kryterium nie należą do czystych dóbr publicznych np. brak konkurencyjności w konsumpcji- autostrada jest dobrem publicznym, bo może korzystać z niej wiele kierowców ale nie spełnia drugiego kryterium trudność wykluczenia z konsumpcji bo istnieje możność wykluczenia poprzez postawienie budek i pobierania opłat. Każda droga spełnia tylko jedno kryterium bo jest łatwość wykluczenia z konsumpcji. Są dobra publiczne gdzie jest łatwość wykluczenia z konsumpcji to są wszystkie dobra komunalne np. woda / to wszystko co jest zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym/, komunikacja miejska, ogrzewanie. Nie ma tu konkurencyjności w konsumpcji to są dobra odpłatne, można wykluczyć poprzez np. telefon w przypadku braku opłaty odcina się telefon. Mogą być dostarczane przez rynek, a nie muszą przez administrację publiczną, skoro nie ma możliwości w przypadku wielu dóbr wykluczenia z konsumpcji czy pobieranie opłat konieczne jest płacenie podatków. To dobra za które wszyscy płacą w różnym stopniu, z nich korzystają i różne płacą ceny ale jest to problem iż nie każdy korzysta z tych dóbr jednakowo. Możliwość korzystania jest równa, państwo nie ogranicza możl ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz