Gospodarka komunalna

note /search

Cechy usług komunalnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2030

Cechy usług komunalnych Sposoby zarządzania usługami komunalnymi. Od cech usług komunalnych zależy sposób jaki tymi usługami się zarządza. Cechy usług komunalnych: niska cenowa elastyczność popytu, że nabywca tych usług słabo r...

Dochody j.s.t.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694

Dochody j.s.t. stanowią część dochodów publicznych. Modele tworzenia dochodów publicznych: model scentralizowany polega na tym ,że dochody są gromadzone w budżecie centralnym, a następnie przydzielane jednostką samorządu terytorialnego w celu pokrycia potrzeb na realizację zadań, w formie dotacji o...

GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2044

GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43). Przedmiotowa ustawa nie zawiera lega...

Modele zarządzania dobrami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

Modele zarządzania dobrami W zależności od tego jaki charakter mają usługi, /gdzie samorząd ma cały katalog zadań/ , jaki jest to katalog zadań, stosuje się różne metody tego zarządzania, co zależy od miejsca i czasu. Zarządzanie tymi dobrami ciągle się kształtuje , ale można wyróżnić trzy modele z...

PODSTAWOWE MANKAMENTY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

PODSTAWOWE MANKAMENTY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH: tak ukształtowane finanse w postaci dotacji, subwencji, podatki i opłaty lokalne, udział w podatkach państwowych, udział dotacji w dochodach jest zbyt wysoki np. województwo pow. 50 % dochodów j.s.t. te dotacje są duże, niestabilność przepisów ...

Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1911

Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną Obszerna materia przedmiotu wymaga czasem szerszego wyjaśnienia pojęć i terminów tak, aby zawarte treści były jasne i czytelne. Treści tych terminów są często zmienne i łączą wiele sprzecznych ze sobą elementów; politycznych, gospodarczych, społecz...

Podstawy gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Podstawy gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego . Aby można było podjąć jaką jakąkolwiek działalność przez jednostki samorządu terytorialnego podstawę stanowi majątek i finanse /majątek i inne prawa majątkowe/. W nauce o finansach publicznych, w teorii skarbowej twierdzono że wszelki...

Pojęcie gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2534

Pojęcie gospodarki komunalnej Komunalny - jest terminem wieloznaczeniowym /homonimem/ najczęściej używa się określanie municypalny- miejski, ale też można rozumieć jako: termin komunalny w znaczeniu potocznym to tyle co wspólny , społeczny , publiczny w przeciwieństwie do dobra indywidualnego. Może...

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH Polski ustawodawca w art.163 Konstytucji z 1997 r. wprowadził regulację, iż „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Oraz w art. 166 pkt.1 „Zadania publiczne służą...

Teoria Lafera

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

Teoria tzw. Propodażowa , Artura LAFERA polegała na obniżaniu podatków . Krzywa Lafera pokazuje że jeżeli państwo zwiększa podatki /stopy oprocentowania/ to wpływy budżetowe do pewnego momentu rosną, osiągają jakiś próg maksymalny, ale gdy nadal będzie się zwiększać stopę opodatkowania to wpływy bu...