PODSTAWOWE MANKAMENTY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODSTAWOWE MANKAMENTY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - strona 1 PODSTAWOWE MANKAMENTY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE MANKAMENTY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH: tak ukształtowane finanse w postaci dotacji, subwencji, podatki i opłaty lokalne, udział w podatkach państwowych, udział dotacji w dochodach jest zbyt wysoki np. województwo pow. 50 % dochodów j.s.t. te dotacje są duże,
niestabilność przepisów prawa,
chroniczne nie dofinansowanie zadań własnych lub dofinansowanie ma charakter dotacyjny,
niewielki zakres władztwa podatkowego szczególnie wobec udziału w podatkach /władztwo podatkowe lokalne duże np. od nieruchomości, od psów/,
brak udziału j.s.t. w podatkach pośrednich / podatki pośrednie ukryte - zawarte w cenach towaru VAT, akcyza/
niestabilność przepisów podatkowych i brak systemu,
brak środków na czynne prowadzenie polityki rozwoju,
trudno wskazać z jakich źródeł będą finansowane inwestycje w związku z niestabilnością przepisów podatkowych,
brakiem środków na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
Ustawa o finansach publicznych z 1996r. w porównaniu z ustawą z 2004r. USTAWA z 1996r. miała tendencje do zwiększania finansowania zadań z subwencji i dotacji, a w nowej z 2004r. zwiększono udział j.s.t w podatkach państwowych to np. gminy wg. starej ustawy uczestniczyły z podatki PIT w wysokości 27.6 % , a wg. nowej udział gmin wynosi 39,4 %, podatek CIT z 5 % do 6,7% wzrósł. Wzrosły udziały w podatkach PIT i CIT w powiatach 1 % PIT na 10 %, wprowadzono 1,4 % CIT/nowość/ , w województwie zmiany były mniejsze. Te udziały wydawała się że zwiększą dochody j.s.t dla nie spowodowało to żadnych większych korzystnych zmian, a jednocześnie większość zadań zleconych zostało przekazane gminom jako zadania własne. Ogranicza się środki na rzecz samorządu przez to. Podstawa finansów publicznych w tym j.s.t stanowi budżet j.s.t , jest ważnym narzędziem w zarządzaniu finansami. Budżet jest uregulowany w ustawie z 26.XI.1996r. o finansach publicznych. BUDŻET jest rzeczowym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Jest rocznym planem przychodów i wydatków zakłady budżetowego, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych, środków specjalnych i funcuszy celowych. W ustawie o finansach publicznych obecnie: zlikwidowano środki specjalne,
zmienił się sposób grupowania środków w celu zbliżenia się do zasad budżetowych, które były stworzone przez naukę skarbowości.
Te zasady w praktyce są stosowane:
zasada zupełności budżetu, która mówi że wszystkie dochody i wydatki powinny być w budżecie ujęte,
zasada jedności budżetu że wszystkie dochody i wydatki powinny być ujęte w jednym dokumencie budżetowym
zasada równowagi budżetowej gdzie dochody powinny być równe wydatkom, często nie jest przestrzegana- deficyt budżetowy jak i zasada zupełności /zwana zasadą powszechności/ budżetu, budżet ujmuje dochody i wydatki podmiotów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz