Dochody j.s.t.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody j.s.t. - strona 1 Dochody j.s.t. - strona 2 Dochody j.s.t. - strona 3

Fragment notatki:

Dochody j.s.t. stanowią część dochodów publicznych. Modele tworzenia dochodów publicznych: model scentralizowany polega na tym ,że dochody są gromadzone w budżecie centralnym, a następnie przydzielane jednostką samorządu terytorialnego w celu pokrycia potrzeb na realizację zadań, w formie dotacji ogólnej lub dotacji celowych. Dotacja ogólna ma na celu dotacje na realizacje zadań , a dotacja celowa ma charakter przeznaczenia na ściśle określony cel, określone zadanie. Dochody jednostek samorządu terytorialnego są bardzo silnie uzależnione od subwencji , dotacji celowej ale też od uznania administracji centralnej. Dla jednostek silnych zaletą jest zdobycie takich środków, a słabsze jednostki znajdują się w gorszej sytuacji i jest to ich wadą. Jeżeli dochody jednostek samorządu terytorialnego są tak silnie powiązane z dochodami centralnymi to w dużym stopniu podważa ich samodzielność- ogranicza tą samodzielność, model dekoncentracji polega na podziale wpływów między budżet państwa i samorządy /np. wydziela się lokalny podatek dochodowy/. Ta metoda oznacza wiązanie wpływów z wydatkami, ma swoje zalety i wady. Przy tej metodzie wygrywają gminy silne, dobrze , bogato zagospodarowane, a w znacznie gorszej sytuacji znajdują się gminy gdzie nie ma rozwiniętej działalności gospodarczej, powstaje przy tej metodzie problem wyrównywania różnic między jednostkami samorządu terytorialnego. Brak środków może doprowadzić do margenizacji gminy biednej. Jest to sprzeczne z samodzielnością, gdzie samorząd ma zabezpieczać dobra, usługi publiczne, gdzie każdy ma równy dostęp do tych dóbr. W tej metodzie potrzeby były by nie zaspokajane w równym stopniu, model mieszany jest to modem najczęściej stosowany , stosuje się system dochodów własnych z drugiej strony system dotacji ogólnej i celowej czyli dofinansowanie. Im więcej dochodów własnych a mniej dotacji tym ta samodzielność jest większa /i odwrotnie/. Dochody dzielimy na dochody własne do których zaliczamy takie składniki jak : a/ podatki - dochody podatkowe, a te składają się z: podatki lokalne , które mogą być kształtowane przez władze gminy np. podatek od nieruchomości może on być obniżany , umorzony czy też rozłożony na raty , podatek od psów. Istnieje teoretycznie możliwość egzekucji tego podatku jednak ze względu na jego wysokość to egzekwowanie jest nie opłacalne i nie jest dlatego stosowane, podatki pobierane przez gminy ale ich składniki przez gminę nie są kształtowane tj. nie ma ulg, zwolnień np. podatek rolny, leśny podatki wpływające z samo opodatkowania gminy i innych jednostek, udziały w podatkach państwowych, b/ dochody nie podatkowe np. opłata targowa, opłata administracyjna czy opłata skarbowa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz