Finanse samorządu terytorialnego a finansowania działalności JST

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu terytorialnego a finansowania działalności JST - strona 1

Fragment notatki:

Źródła finansowania działalności jst Fundusze publiczne wspierające realizację zadań JST zgodnie z regulacjami ustawy o dochodach JST Fundusze prywatne wspierające realizację zadań JST: obligacje i inne papiery wartościowe, kredyty, pożyczki, leasing, factoring, zobowiązania Fundusze hybrydowe: partnerstwo publiczno-prywatne, project finance, venture capital, sekurytyzacja, konwersja zadłużenia, poręczenia i gwarancje, outsourcing Instrumenty finansowe ograniczające koszty transakcji finansowych Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Ust. O dochodach JST z 2003r. obowiązuje od 2004r.
Dochodami JST są:
Dochody własne: podatki i opłaty lokalne (gmina, Miasto na Prawach Powiatu), udziały we wpływach z podatków dochodowych, dochody z majątku, pozostałe dochody własne
Subwencja ogólna:
Część oświatowa (Gmina, Powiat, Województwo)
Część wyrównawcza (Gmina, Powiat, Województwo)
Część równoważąca (Gmina, Powiat)
Część regionalna (Województwo)
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie w całości lub dofinansowane ściśle określonych zadań własnych lub zleconych
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, np. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, inne Inne środki określone w odrębnych przepisach, np. dotacje celowe z: budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych
Analiza dochodów własnych
Dochody podatkowe Podatki lokalne, stanowiące dochód gminy, których elementy konstrukcyjne mogą być kształtowane przez władze gminy, tj.
Podatek od nieruchomości
Podatek katastralny - podatek od wartości nieruchomości
Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny Podatki lokalne, stanowiące dochód gminy, ale rady gmin nie kształtują ich stawek oraz nie mają prawa wprowadzania generalnych zwolnień czy przyznawania ulg:
Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Karta podatkowa Udziały we wpływach z podatków PIT i CIT Największy udział we wpływach z podatku PIT mają gminy, na drugim miejscu są powiaty i na ostatnim województwa. Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych, to jest odwrotnie, największy udział mają województwa, później gminy i na ostatnim powiaty.
Zasady obliczania poziomu udziałów JST we wpływach z podatków dochodowych
Kwota udziału gminy (powiatu, województwa) we wpływach z PIT zależy od ogólnej kwoty wpływu do budżetu państwa z tego podatku w roku poprzedzającym, liczby mieszkańców gminy (powiatu, województwa) będących podatnikami PIT oraz osiągniętego przez nich dochodu (obliczany jest odpowiedni wskaźnik). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz