Modele zarządzania dobrami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele zarządzania dobrami - strona 1 Modele zarządzania dobrami - strona 2 Modele zarządzania dobrami - strona 3

Fragment notatki:

Modele zarządzania dobrami W zależności od tego jaki charakter mają usługi, /gdzie samorząd ma cały katalog zadań/ , jaki jest to katalog zadań, stosuje się różne metody tego zarządzania, co zależy od miejsca i czasu. Zarządzanie tymi dobrami ciągle się kształtuje , ale można wyróżnić trzy modele zarządzania tymi dobrami : model samowystarczalny - oznacza że samorząd sam organizuje, planuje, kontroluje, dostarcza te usługi. Nadzoruje, odpowiada za dostarczenie tych usług poprzez prowadzenie własnych przedsiębiorstw, zatrudnianie własnych pracowników, model rynkowy - oznacza że ta odpowiedzialność za świadczenie, która jest zawsze, jest oddzielona od samego świadczenia czyli od odpowiedzialności . Jest to zadanie o charakterze lokalnym, samorządowym ale mimo iż odpowiada za to świadczenie nie znaczy, że musi je dostarczać bo mogą to robić przedsiębiorstwa prywatne. Jednak w praktyce takich modeli samowystarczalnych i rynkowych nie występują, model mieszany - gdzie usługi są wykonywane w sposób bezpośredni przez samorząd, zaś inne są w różnych formach przekazywane do wykonania podmiotom prywatnym.
Model samowystarczalny i rynkowy czysty zasadniczo w praktyce nie występuje ale zbliża się modelu samowystarczalnego lub rynkowego.
W jakich formach organizacyjno - prawnych te zadania komunalne mogą być i są wykonywane? Można je podzielić na: formy poza budżetowe formy budżetowe są to formy , które są znane od dawna, a są stosowane dzisiaj, początkowo były to formy 1990r. wyznaczone przez prawo budżetowe, a później to są formy, o których mówi ustawa o finansach publicznych z 1998r. XI, zastąpiła ona prawo budżetowe. To są formy : jednostka budżetowa i zakład budżetowy. JEDNOSTKA BUDŻETOWA to jest jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swe wydatki bezpośrednio z budżetu danej jednostki samorządu, państwa czyli jednostki sektora finansów publicznych. Są to jednostki organizacyjne, które nie mają dochodu praktycznie, a jeśli mają to te dochody odprowadzają do budżetu np. urzędy, szkoły, zieleń miejska, zarząd dróg, muzea. Jest to jednostka wydatkowana. Jednostki budżetowe nie posiadają odrębnej osobowości prawnej , ani też zdolności sądowej. To oznacza że nie może samodzielnie uczestniczyć w obrocie, zarządzana jest przez dane jednostki samorządu terytorialnego, nie jest więc samodzielna, jest zależna od organu ,który ją utworzył. Może prowadzić działalność w postaci wyodrębnionej przy funkcjonowaniu GOSPODARSTW POMOCNICZYCH.
GOSPODARSTWA POMOOCNICZE - to wyodrębniona z jednostki działalność /pod względem finansowym lub organizacyjnym/ lub jakaś działalność uboczna. Tu pokrywa się koszty działalności z uzyskanych przychodów, działa na zasadach rozrachunku gospodarczego czyli ukrywa swoje wydatki ze swej działalności np. stołówki w szkołach, urzędach i innych jednostkach organizacyjnych, cmentarze komunalne.

(…)

… to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadnia i pokrywa swoje wydatki z przychodów własnych, jeżeli te przychody są większe od kosztów, wydatków to nadwyżki odprowadza się do budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu zakład budżetowy może otrzymać dotacje celowe albo jednostka może zgodzi się aby część tej nadwyżki pozostała do wykorzystania w zakładzie budżetowym. Zakład budżetowy w porównaniu z jednostką budżetową. Uznaje się za pewną formę komercjalizacji działalności. Zakład posiada większą samodzielność, nie posiada osobowości prawnej ale należy do tzw. Osób ułomnych co oznacza że choć nie posiada osobowości prawnej ale działa w oparciu o upoważnienie, pełnomocnictwo organu założycielskiego może działać. Przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz