Działalność gospodarcza jednostek samorządu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza jednostek samorządu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

DZAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- ta działalność może być jedynie w zakresie zadań publicznych; mogą prowadzić z uwzględnieniem zasady praworządności i legalności
-nakierowana na zaspokajanie potrzeb wspólnoty- przede wszystkim chodzi tu o działalność usługową
-ustawa z 96 r. o gospodarce komunalnej reguluje tą tematykę
-gospodarka komunalna- zadania o charakterze użyteczności publicznej których celem jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług; możliwość prowadzenia poza sferą użyteczności publicznej- gdy ustawa wyraźnie wskazuje konkretne przypadki( tylko gmina i województwo)
-formy: samorządowe zakłady budżetowe ( wyłącznie do wykonywania zadan w zakresie użyteczności publicznej), spółki prawa handlowego (jednostki mogą tworzyć i przystępować, mogą to być spółki kapitałowe,z o.o., SA; dopuszczone sp komandytowe i komandytowo- akcyjne w celu wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym); spółki mogą być tworzone do wykonywania zadań w sferze użyteczności publicznej jak i poza tą sferą- w spółkach z udziałem j.s.t działa rada nadzorcza
-jednostki sam.teryt. mogą wykorzystywać do zarządzania działalnością gospodarczą jednostki z poza struktur samorządowych. Powierzenie tych zadań następuje w drodze umowy cywilno- prawnej (przepisy o zamówieniach publicznych, o pożytkach publicznych; umowa zlecenia, umowa agencji, umowa o partnerstwie publiczno- prawnym)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz