Partnerstwo publiczno prywatne w formie spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno prywatne w formie spółki - strona 1

Fragment notatki:

Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. Prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny. Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki wymaga zbycie lub obciążenie:    1)   nieruchomości;    2)   przedsiębiorstwa w rozumieniu kc Prawo pierwokupu Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera prywatnego w spółce. Podmiot publiczny może wykonać prawo pierwokupu w ciągu 2 miesięcy od dnia zawiadomienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin. Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów z naruszeniem przepisu jest nieważne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz