Cechy usług komunalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy usług komunalnych - strona 1

Fragment notatki:

Cechy usług komunalnych Sposoby zarządzania usługami komunalnymi.
Od cech usług komunalnych zależy sposób jaki tymi usługami się zarządza. Cechy usług komunalnych: niska cenowa elastyczność popytu, że nabywca tych usług słabo reaguje na zmianę cen. Jak oblicza się cenową elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany cen E cp = ^p/p : ^c/c
^ delta oznacza przyrost który może być dodatni albo ujemny,
p - popyt
c - cena
niska cenowa elastyczność popytu dotyczy dóbr, które mają mało substytutu albo nie mają . Dobra luksusowe- duża elastyczność np. samochód, mała elastyczność dotyczy dóbr zwykłych , których odmówić sobie nie można np. żywność,
małe możliwości substytucji np. energia , woda, gaz, popyt sztywny, też usługi komunalne - to dobra które nie mają substytutu /gdzie cena się zmienia, a popyt się nie zmienia/. Jakie dobra nie mają substytutu np. sól, trumna gdzie mimo wzrostu cen popyt się nie zmienia.
Monopol naturalny - jedna z cech, dostarcza wiele usług w ramach rynku monopolowego, ze względów ekonomicznych jest tylko jedno , nie ma konkurencji, ma możliwość podwyższania czy obniżania cen,
Ciągłość i powszechność świadczeń - co oznacza że te produkty , dobra dostarczane są w sposób nieprzerwany w ciągu dnia, czyli są dostępne przez cały dzień, a powszechne to znaczy że każdy z nas ma do nich dostęp. Powszechność wiąże się z postępem technicznym, urbanistycznym i zaczęła być świadczona od II poł XIX w., zaczęła się rozpowszechniać np. elektryfikacja, po II wojnie gazyfikacja, a w II poł. XX w usługi były dostępne dla każdego,
Brak motywu zysku- dobra te zaspakajają przedsiębiorstwa o charakterze publicznym , motywem ich zaspokojenia nie jest zysk ale zaspokojenie potrzeb,
Niepodzielność techniczna urządzeń - to wynika z tego że taki jest proces technologiczny, to są urządzenia techniczne plus sieć / stworzyć firmy pomiędzy sobą konkurujące/
Wysoka kapitałowość inwestycji - rozbudowa sieci, inwestycje o wysokiej kapitałowości, rozbudowują swoją sieć doprowadzając te sieci do silnej zabudowy, bo później te koszty rozłożą się na dużą liczbę odbiorców,
Jednoczesna ilość produkcji i świadczeń - w przeciwieństwie do innych dóbr te dobra nie mogą być magazynowane, tu tyle się produkuje ile się dostarcza i ile się sprzedaje,
Zróżnicowanie zapotrzebowanie w czasie między nocą, a dniem, o różnych porach dnia, w różnych gospodarstwach domowych np. najwięcej się zużywa wody wieczorem gdy ludzie wracają z pracy.


(…)


Cechy usług komunalnych
Sposoby zarządzania usługami komunalnymi.
Od cech usług komunalnych zależy sposób jaki tymi usługami się zarządza. Cechy usług komunalnych:
niska cenowa elastyczność popytu, że nabywca tych usług słabo reaguje na zmianę cen. Jak oblicza się cenową elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany cen E cp = ^p/p : ^c/c
^ delta oznacza przyrost…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz