Pytania na egzamin - popyt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - popyt - strona 1 Pytania na egzamin - popyt - strona 2 Pytania na egzamin - popyt - strona 3

Fragment notatki:

Podaj i krótko opisz rodzaje popytu. Popyt potencjalny - chęć nabycia dóbr i usług nie poparta odpowiednim dochodem
Popyt realny (efektywny) - chęć nabycia dóbr i usług poparta odpowiednimi możliwościami nabywczymi
Popyt pierwotny - dobro lub usługa kupowane po raz pierwszy
Popyt restytucyjny - ponowny zakup dobra lub usługi
Popyt kumulacyjny - konsument zakupił nowe dobro, a jednocześnie zatrzymuje i użytkuje stare
Elastyczności popytu: definicje plus wzory. Elastyczność dochodowa popytu - elastyczność funkcji popytu na określone dobro (grupę dóbr) względem poziomu dochodu
D - popyt na dane dobro
Y - dochód
- przyrost
popyt elastyczny reagujący więcej niż proporcjonalnie na zmiany dochodów
reakcja popytu jest proporcjonalna do zmiany dochodów
popyt nieelastyczny reagujący w stosunku mniej proporcjonalnym do zmiany dochodów
popyt sztywny nie reagujący w ogóle na zmiany dochodów
Elastyczność cenowa popytu - elastyczność funkcji popytu względem poziomu ceny danego dobra
- współczynnik elastyczności cenowej
D - popyt na dane dobro
P - cena danego produktu
∆ - przyrost (zmiana)
Zmiany popytu wyrażone w % przy zmianie ceny o 1%
= -1 popyt proporcjonalny (wzrost ceny o 1%, powoduje spadek o 1%) - produkty standardowe (markowe) - tytoń herbata
0 - dobra i oraz j są substytutami; zmiana ceny dobra j wywołuje zmianę popytu na dobro i (wzrost ceny dobra j oznacza wzrost popytu na dobro i )
E ij = 0 - dobra niezależne od siebie (w sensie związków ekonomicznych) - zmiana ceny dobra j , nie wywołuje zmian w popycie na dobro i E ij

(…)

… konkurencji doskonałej (nikt nie ma wpływu na ceny)
= 0 popyt sztywny (doskonale nieelastyczny), dla dowolnej zmiany ceny, zmiana popytu = 0, artykuły nie mające substytutów (sól), koniecznych (trumny, leki)
Elastyczność mieszana (krzyżowa) - elastyczność funkcji popytu na dobro i względem dobra y
Eij - elastyczność mieszana popytu na dobro i względem ceny dobra j
Eij > 0 - dobra i oraz j są substytutami; zmiana ceny dobra j wywołuje zmianę popytu na dobro i (wzrost ceny dobra j oznacza wzrost popytu na dobro i)
Eij = 0 - dobra niezależne od siebie (w sensie związków ekonomicznych) - zmiana ceny dobra j, nie wywołuje zmian w popycie na dobro i Eij < 0 - dobra i oraz j są dobrami komplementarnymi (wzrost ceny dobra j oznacza spadek popytu na dobro i)
Opisz paradoksy Giffena i Veblena.
- paradoks Giffena - związany z efektem dochodowym zmian cen niektórych dóbr niższego rzędu (ziemniaki, chleb). Podwyższenie cen na te artykuły powoduje realny spadek dochodów konsumentów, ograniczenie spożycia innych, bardziej luksusowych artykułów żywnościowych i wzrost spożycia chleba, ziemniaków etc.
- paradoks Veblena - dot. dóbr prestiżowych, konsumpcja na pokaz, dobra luksusowe są kupowane ze względu na wysoką cenę…
… równowagę na rynku rolnym dla długiego okresu.
Przesuwa się krzywa podaży. Takie przesunięcie jest rezultatem zwiększenia rozmiarów czynników produkcji w gospodarstwie, osiągnięciem tzw. korzyści skali lub wprowadzeniem nowych technologii.
Ilość
Cena
P'
P
Q
Ilość
Cena
P'
P
Q
P”
Q”
Ilość
Cena
zmiana cen i ilości przy popycie elastycznym
zmiana cen i ilości przy popycie nieelastycznym

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz