Analiza rynku

note /search

Analiza rynku i badania marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3122

RYNEK W ujęciu ekonomicznym: ogół stosunków wymiennych ( towarowo- pieniężnych) między sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone dobra i usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt) ...

Analiza segmentu rynku kredytów mieszkaniowych

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Analiza rynku
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3885

Projekt ten składa się z 17 stron i porusza następujące zagadnienia: kwestie definicyjne, znaczenie segmentu kredytów hipotecznych dla gospodarki, rozmiary segmentu, program „Rodzina na swoim”, struktura przedmiotowa i podmiotowa segmentu kredytów mieszkaniowych, konkurencyjność rynku oraz stopień...

Analiza rynku - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Analiza rynku
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3626

doc, zawiera 5 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: definicja rynku, rynek w znaczeniu technicznym, rynek w znaczeniu geograficznym, rynek w znaczeniu ekonomicznym, podmioty rynkowe, rynek w znaczeniu cybernetycznym, podaż i popyt, Rynki formalne,

Analiza rynku - plan

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza rynku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1855

Plan: 1. Konstrukcja pytań w kwestionariuszu wywiadu. 2. Poziomy pomiaru (skale pomiarowe). 3. Podstawowe zasady skalowania postaw. 4. Metody skalowania postaw. 1. Konstruowanie pytań w kwestionariuszu wywiadu W tworzeniu pytań kwesti...

Analiza rynku - Pomiar reakcji behawioralnej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2478

Analiza reakcji nabywców na bodźce rynkowe Plan: Mierzenie reakcji kognitywnej. Mierzenie reakcji afektywnej. Pomiar reakcji behawioralnej. Reakcja potencjalnych nabywców na odebrane informacje i bodźce rynkowe oznacza wszelkie umysłowe i fizyczne działania spowodowane bodźcem. Reakcja nie musi...

Analiza rynku - funkcja popytu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza rynku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1631

Empiryczne wyznaczanie funkcji popytu. Siła przetargowa klientów. Chcąc zastosować funkcję popytu dla ustalenia skutków oddziaływania ceny, lub do optymalizacji ceny, należy określić postać funkcji i oszacować jej parametry. Do tego potrzebujemy danych o cenach, wielkości zbytu i ew. dalszych zmien...

Rynek w teorii ekonomii i zarządzania

 • Analiza rynku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

12.10.2006 RYNEK W TEORII EKONOMII I ZARZĄDZANIA I. Pojęcie rynku w teorii ekonomii . Rynek jest kategorią ekonomiczną, nierozerwalnie związaną z produkcją i wymianą towarową. Rynek istnieje już wówczas, gdy dwóch partnerów wymienia towary. Z pełnym rozwojem rynku mamy jednak do czynienia wówczas...

Metoda badań rynkowych i marketingowych

 • Analiza rynku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

26.10.2006 METODYKA BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH I. BADANIA RYNKU - to kompleks procedur analitycznych i badawczych umożliwiających rozpoznanie genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowej zjawisk i procesów rynkowych. Badania rynku obejmują analizę rynku i prognozowanie rynku . ANALIZA R...

Gromadzenie danych-wykład 4

 • Analiza rynku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

9.11.2006 Gromadzenie danych Analiza danych wtórnych Określenie metod zbierania danych pierwotnych Badania pilotażowe Dobór próby próba badawcza niewielka liczba jednostek losowo wybrana z większej populacji właściwy dobór zbiorowości próbny umożliwi sformułowanie wniosków odnoszących się do popula...