Analiza rynku - strona 2

note /search

Metody badań rynku

  • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456

16.11.2006 Przedstawienie wyników badań Slajd startowy - tytułowy Cele Metodologia (metoda, narzędzia) Wyniki (kilkanaście slajdów) Podsumowanie (wnioski → wypunktowane) METODY BADAŃ RYNKU gromadzenie i zbieranie informacji Badania pierwotne (terenowe) badania terenowe (tzw. field research) - infor...

Badania panelowe

  • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

23.11.2006 Badania panelowe Panel - stała grupa respondentów (gospodarstwa domowe, punktów sprzedaży, producentów, którzy zgadzają się dostarczać dane badaczowi w pewnym czasie). Klasyfikacja badań panelowych : Kryterium ciągłości pomiaru panel stały panel okresowy Kryterium podmiotu badania panel ...

Analiza środowiska makroekonomicznego

  • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

7.12.2006 ANALIZA ŚRODOWISKA MAKROEKONOMICZNEGO Pojęcie i elementy makrootoczenia, źródła, podstawowe mierniki. [co to otoczenie?] Makrootoczenie (otoczenie uniwersalne) - otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków...

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych

  • Analiza rynku
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1477

14.12.2006 ANALIZY RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH Źródła informacji w badaniach rynku. Spożycie i wydatki konsumpcyjne jako podstawowe mierniki popytu konsumpcyjnego. Determinanty wydatków konsumpcyjnych. Elastyczność i funkcje popytu jako narzędzia analizy rynku. dobra konsumpcyjne → trwałe → żywnościo...

Rynek dóbr trwałych

  • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

21.12.2006 RYNEK DÓBR TRWAŁYCH konsumpcyjnych i środków do produkcji, żywnościowych Cechy rynku trwałych dóbr konsumpcyjnych Trwałość produktów okres użytkowania dłuższy niż pewien minimalny okres, dobro, które nie zużywa się w jednorazowym akcie konsumpcji, Nieciągłość zakupów, występowanie popytu...

Rynki dóbr inwestycyjnych

  • Analiza rynku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

4.01.2007 RYNKI DÓBR INWESTYCYJNYCH, ŚRODKÓW PRODUKCJI I SUROWCÓW Rynki środków produkcji wywiera wpływ na rozwój rynku produktów finalnych przedmiot wymiany / sfery ze względu na przedmiot wymiany / dobra inwestycyjne (środki trwałe) ...

Klasyfikacje gospodarcze

  • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

11.01.2007 Klasyfikacje gospodarcze - są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania jak i do prezentowania danych statystycznych. Obowiązujący system gospodarczy klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do stosowania od dnia 1 ma...

Badanie poziomu cen

  • Analiza rynku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

18.01.2007 I. Badanie poziomu cen 1. Źródła informacji o cenach Statystyka GUS ceny detaliczne ważniejszych towarów i usług konsumpcyjnych ceny detaliczne ważniejszych towarów i usług niekonsumpcyjnych przeciętne ceny skupu ważniejszych pr...

Analiza rynku-pytania i odp

  • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

1) Czy w Polsce dopuszczalna jest uprawa GMO? Zapisy zakazujące uprawę odmian roślin modyfikowanych genetycznie oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian znalazły się w treści ustawy "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin" uchwalonej przez Sejm w czwartek, 27 kwi...

Badania panelowe-teoria

  • Analiza rynku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Badania panelowe Panel - stała grupa respondentow (gospodarstw domowych, punktow sprzedaży, producentow), ktorzy zgadzają się dostarczać dane w pewnym czasie Klasyfikacja badań panelowych Kryterium ciągłości pomiaru _ panel stały _ panel okresowy Kryterium podmiotu badania _ panel konsumentow (bada...