Rynki dóbr inwestycyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki dóbr inwestycyjnych - strona 1 Rynki dóbr inwestycyjnych - strona 2 Rynki dóbr inwestycyjnych - strona 3

Fragment notatki:

4.01.2007 RYNKI DÓBR INWESTYCYJNYCH, ŚRODKÓW PRODUKCJI I SUROWCÓW Rynki środków produkcji wywiera wpływ na rozwój rynku produktów finalnych przedmiot wymiany / sfery ze względu na przedmiot wymiany / dobra inwestycyjne (środki trwałe)  zakupy maszyn i urządzeń  budownictwo (mieszkaniowe, przemysłowe) środki do bieżącej produkcji (środki obrotowe) usługi produkcyjne Cechy dóbr inwestycyjnych Koncentracja popytu - ograniczona liczba przedsiębiorstw działających w danej branży w danym kraju (bardziej skoncentrowany niż na rynku dóbr konsumpcyjnych) Przestrzenna koncentracja popytu - skupienie przemysłu w określonych regionach (przemysł tekstylny, maszyny) Długi okres użytkowania Występowanie popytu nowego i restytucyjnego Rozwinięta wymiana międzynarodowa Rozciągłość i złożoność kontaktów między producentem a nabywcą Zróżnicowanie produktów wynikające z różnorodnych potrzeb Jednostkowy charakter transakcji Występuje często niepowtarzalność (indywidualność, krótkie serie) Racjonalny popyt (przemyślana decyzja) - niewielki wpływ czynników emocjonalnych. Decyzje zakupu podejmowane przez fachowców Duża liczba szczebli decyzyjnych zaangażowanych w procesy decyzyjne Sformalizowane procedury decyzyjne i zespołowość decyzji (przetargi w sektorze publicznym) Koncentracja po stronie podaży (wyjaśniana przez teorię międzynarodowego cyklu życia produktu - innowacja, dojrzewanie, standaryzacja i korzyści skali) Czynniki kształtujące popyt na dobra inwestycyjne zależność między popytem konsumpcyjnym a inwestycyjnym - wtórny charakter popytu inwestycyjnego, produkty inwestycyjne są nabywane tylko, gdy mogą być wykorzystywane do produkcji innych towarów (PKB, konsumpcja) relacja między stopą zysku a popytem inwestycyjnym (odstępstwa - przedsiębiorstwo decyduje się na inwestycję przy niskiej stopie zysku, aby utrzymać się na rynku, przedsiębiorstwo nie inwestuje przy wysokiej stopie zysku w czasie „żniw inwestycyjnych”) wielkość zysku, który jest źródłem finansowania inwestycji stopa procentowa - wyższa od stopy zysku zniechęca do inwestowania, relacja odwrotna pobudza do inwestowania (kredyt bankowy) postęp techniczny i stopień wykorzystania aparatu wytwórczego - postęp techniczny wpływa na spadek ceny dóbr kapitałowych lub przyczynia się do zwiększenia efektów produkcyjnych - pełne wykorzystanie aparatu wytwórczego skłania do inwestycji, podczas gdy niepełne do ograniczenia nakładów.

(…)

… szczególnie relacje cen między czynnikami produkcji, niskie ceny dóbr inwestycyjnych w relacji do cen pracy zachęcają do inwestycji.
prognozy dotyczące przyszłej sytuacji (stopa zysku, stopa procentowa)
Mierniki wykorzystywane w analizie rynku
Rynek surowców (nośniki energii - paliwa stałe, ciekłe, gazowe, energia elektryczna)
strona popytowa:  poziom zużycia
 struktura zużycia
ceny
 w ujęciu nominalnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz