Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności - strona 1 Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności - strona 2 Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności - strona 3

Fragment notatki:

Część I Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności. (Business Profile Matrix) Etap I. Ustalenie siły oddziaływania poszczególnych czynników składających się na pozycję konkurencyjną produktów. Czynniki kluczowe: - Udział produktu w rynku - Realizowana marża zysku - Badania marketingowe i rozpoznanie rynku - Orientacja na potrzeby klientów Czynniki pierwszorzędne: - Efektywność systemu dystrybucji - Reputacja znaku firmowego Czynniki drugorzędne: - Konkurencyjność cenowa - Jakość produktu - Możliwości rozwojowe produktu - Działania promocyjne Etap II. Ocena punktowa produktów firmy. Za pomocą arkusza oceny pozycji konkurencyjnej produktów oceniliśmy każdy nasz produkt posługując się poniższą skalą. Skale punktowe: Czynniki kluczowe:
1
2
3
4 5 6
7
8
9
Znacząco gorzej
Dużo gorzej
Zdecydowanie gorzej
Gorzej Identycznie jak główny konkurent Lepiej
Zdecydowanie lepiej
Dużo lepiej
Znacząco lepiej
Czynniki pierwszorzędne: 1
2 3,5 5
6
Dużo gorzej
Gorzej Podobnie jak główny konkurent Lepiej Dużo lepiej
Czynniki drugorzędne: 1 2 3
Gorzej Identycznie jak główny konkurent Lepiej
Etap III. Określenie fazy w cyklu życia produktu. EtapIV. Diagnoza portfela istniejącego. Macierz Profilu Działalności 100 %
POZYCJA KONKURENCYJNA PRODUKTU
Dominująca
Project Manager, Finance Manager
Databox
Silna
Corporate Game
Databox Plus
Przeciętna
Multimedia Service
Słaba
Nieznacząca
Start
Wzrost
Dojrzałość
Schyłek
FAZY W CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
PRODUKT
POZYCJA KONKURENCYJNA
FAZA ŻYCIA PRODUKTU
WNIOSKI
Corporate Game
64,44 Silna
18mc Wzrost
Produkt znajduje się w fazie wzrostu, w silnej pozycji konkurencyjnej. Charakteryzuje się: 1. Cena niższa niż główny konkurent 2. Średni udział w rynku 3. Najwyżej oceniany pod względem jakości na tle produktów konkurecyjnych 4. Znikome możliwości rozwojowe produktu Project manager
86,65

(…)

…. Czynniki kluczowe: - stopień koncentracji sektora - sezonowość Czynniki pierwszorzędne: - wielkość rynku - konkurencja w sektorze - stopa rentowności kapitału - zagrożenia ekologiczne Czynniki drugorzędne: - dynamika rynku - elastyczność cenowa popytu - ryzyko inwestycyjne - stabilność technologiczna Etap II. Ocena atrakcyjności segmentów rynku. Etap III. Diagnoza portfela istniejącego przy wykorzystaniu…
… z działaniami promocyjnymi przewyższają te u konkurencji
6. Najniższa marża na produkcie = 0
Podsumowanie: Po uzupełnieniu macierzy wymuszonych decyzji zostały określone decydujące czynniki, które składają się na wymiar konkurencji w segmencie oprogramowania komputerowego. Firma Geosoft działająca na rynku oprogramowania komputerowego wykorzystuje analizę portfelową do określenia strategii marketingowej…
…%
Niski
Produkt charakteryzuje się wysoką stopą wzrostu i niskim udziałem w rynku
MACIERZ PROFILU RYNKU WYSOKA
ŚREDNIA
MULTIMEDIA SERVICE
CORPORATE GAME, PROJECT MANAGER
NISKA
FINANCE MANAGER
DATABOX PLUS
DATABOX
START
WZROST
DOJRZAŁOŚĆ
SCHYŁEK
Podsumowanie: Macierz profilu rynku jest przykładem udoskonalenia macierzy BCG. Można założyć, że udział produktu w rynku jest funkcją fazy w cyklu życia produktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz