Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem

note /search

Czynniki sprawcze przewagi firmy Nike nad Reebok - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2310

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE ćwiczenia RAPORT nr 11 GŁÓWNE CZYNNIKI SPRAWCZE PRZEWAGI FIRMY NIKE NAD REEBOK W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OD ROKU 1990 (WRAZ Z UZASADNIENIEM) GRUPA ZAJĘCIOWA: IDENTYFIKATOR ZESPOŁU: WYKONAWCY RAPORTU: Wrocław Okres analizy : od 1990 roku do dziś. Od roku 1990 Nike osi...

Rozwój nowego produktu - pytania z opracowaniami

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Proszę ogólnie scharakteryzować istotę strategii konkurencyjnych: od strategii „lidera rynkowego” do strategii „specjalisty rynkowego”. Na czym polegają konkretne opcje w ramach każdej z tych strategii? Hipotetyczna struktura rynku Lider 40% Pretendenci 30% Naśladowcy 20% Specjaliści 10% LIDER ...

Nabywca na rynku przedsiębiorstw - opracowane pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Dlaczego analiza otoczenia jest tak ważna w zarządzaniu marketingowym? Otoczenie marketingowe przynosi nowe możliwości i nowe zagrożenia. Przedsiębiorstwa monitorują zmieniające się otoczenie i dostosowują się do jego wymogów. Dzi...

Segmentacja na rynkach konsumpcyjnych - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Na czym - w sensie strategii pokrycia rynku - polega „marketing masowy”, na czym „marketing docelowy”? Jakie zasadnicze przesłanki mogą kierować firmą przy wyborze każdej z tych opcji? Marketing masowy - firma całemu rynkowi oferuje standardowy produkt lub usługę. Koncentruje się na tym, co jest pow...

Strategie marki - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

Na czym polegają kluczowe decyzje marketingowe dotyczące asortymentu (od „dodania nowych linii produktu” do „zmiany spójności asortymentu”)? Aby określić kluczowe decyzje marketingowe dotyczące asortymentu należy określić cztery wymiary asortymentu, które dostarczają punktów orientacyjnych dla sform...

Całkowita wartość produktu dla klienta - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Czym jest „całkowita wartość produktu dla klienta”? Na „całkowitą wartość produktu dla klienta” składają się następujące elementy: Wizerunek firmy Personel Usługi Produkt Całkowita wartość wyrobu dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produktu czy usługi. Korzyści jakie mo...

Gospodarka elektroniczna - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

Czym jest „nowa gospodarka”? Jakie nowe charakterystyczne elementy ją tworzą (od „outsourcing'u” do „znaczących inwestycji w systemy teleinformatycznych”)? Nowa gospodarka (czyli gospodarka współczesna) = gospodarka klasyczna + gospodarka cyberprzestrzeni/elektroniczna Przedsiębiorstwa dzielimy w n...

Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456

Proszę wyjaśnić sens pojęcia „sieć (system) dostarczania wartości klientowi”. Kto wchodzi w skład tej „sieci”? Kanały marketingowe postrzega się jako systemy dostarczania klientom wartości, w których każdy z uczestników kanału dodaje pewna wartość od siebie. Jest to np. samo dostarczenie danego dob...

Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1288

Część I Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności. (Business Profile Matrix) Etap I. Ustalenie siły oddziaływania poszczególnych czynników składających się na pozycję konkurencyjną produktów. Czynniki kluczowe: - Udział produktu w rynku - Realizowana marża zysku - Badania marketin...

Analizowanie sytuacji marketingowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

4. ANALIZOWANIE SYTUACJI MARKETINGOWEJ CELE Rozumieć istotę strategicznego planowania marketingowego na poziomie całości przedsiębiorstwa Rozumieć logikę i strukturę procesu planowania marketingowego Znać istotę, rolę i główne składowe analizy sytuacji marketingowej 1. Rozumieć czym jest „strat...