Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi - strona 1 Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi - strona 2 Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Proszę wyjaśnić sens pojęcia „sieć (system) dostarczania wartości klientowi”. Kto wchodzi w skład tej „sieci”?
Kanały marketingowe postrzega się jako systemy dostarczania klientom wartości, w których każdy z uczestników kanału dodaje pewna wartość od siebie. Jest to np. samo dostarczenie danego dobra, ekspozycja w miejscu zakupu, kredyt, naprawa, instalacja. . (Sieć ) system składa się więc z organizacji tworzących kanał dystrybucji. Na czym polegają podstawowe funkcje marketingowe kanałów dystrybucji (od „odsprzedawania i promocji” do „dodawania usług”)?
1. Odsprzedawanie i promocja - kolejni uczestnicy kanału odsprzedają sobie po kolei dany produkt, ostatnim nabywcą jest klient. Promocja, czyli przekazywanie przekonujących informacji na temat oferty przedstawionej w celu przyciągnięcia nabywców. Kupowanie i budowanie asortymentu 2. Dopasowywanie - dopasowanie asortymentu do danego klienta
3. Przechowywanie - np. pośrednik (hurtownik) magazynuje u siebie zapasy danego produktu, nie muszą być przechowywane bezpośrednio u producenta 4. Transportowanie - pośrednik zajmuje się transportem produktu od producenta do miejsca sprzedaży
5. Finansowanie - przejęcie i alokacja funduszy niezbędnych dla sfinansowania zapasów na różnych szczeblach kanału marketingowego
6. Podejmowanie ryzyka - przyjmowanie ryzyka związanego z realizacją funkcji danego kanału 7. Informacja rynkowa - zbieranie i przekazywanie informacji uzyskanych z badań marketingowych dotyczących potencjalnych i bieżących nabywców, konkurentów itp.
8. Dodawanie usług - np. obsługa po sprzedaży Proszę krótko scharakteryzować podstawowe decyzje dotyczące projektowania kanałów dystrybucji (od „analizy potrzeb klienta w zakresie obsługi” do „oceny głównych wariantów”). Jakie główne kryteria powinna zastosować firma, aby wybrać ostateczny wariant struktury kanału dystrybucji?
Analiza potrzeb klienta w zakresie obsługi - dowiedzenie się, jakich wartości klienci oczekują od danego kanału obsługi
Określenie celów i ograniczeń kanału dystrybucji - cele kanału dystrybucji wyraża się w kategoriach wymaganego poziomu obsługi docelowych klientów. Ograniczeniami mogą być : rodzaj produktów, polityka przedsiębiorstwa, pośrednicy marketingowi, konkurenci, otoczenie
Ustalenie głównych wariantów struktury kanałów - ustalenie typu i liczby wykorzystywanych pośredników oraz odpowiedzialności każdego z nich. Hurtownicy (hurtownicy wykonujący czynności hurtowe w pełnym zakresie, tylko niektóre, cash-and-carry)
Detaliści( sklepy samoobsługowe, specjalistyczne, domy handlowe, supermarkety itp.)


(…)

… się z agencji sprzedaży, które dążą do maksymalizacji swojego zysku, nie znają dobrze danego produktu.
Czym jest dystrybucja fizyczna? Jakiego rodzaju problemami zajmuje się logistyka marketingowa i co jest zasadniczym celem systemu logistycznego firmy? Z czego wynika tak duże znaczenie, jakie współcześnie przykładają przedsiębiorstwa do logistyki (marketingowej)?
Dystrybucja fizyczna (logistyka dystrybucji
… i polityki kadrowej, pracujących na rzecz różnych jednostek operacyjnych. Jednostki operacyjne mogą być utworzone według jednej z trzech zasad:
kryterium geograficzne
kryterium grup produktów
filie międzynarodowe.
3. Organizacja globalna - szereg firm pominęło etap działu międzynarodowego i przekształciło się w prawdziwe globalne organizacje. Przestały one uważać się za firmy krajowe, które odważyły…
… dystrybucji.
Cele systemu logistycznego
Dostarczać docelowy poziom obsługi klienta po minimalnym koszcie
Maksymalizacja zysku Wyższe koszty dystrybucji/ Wyższy poziom obsługi klienta ( i na odwrót)
Funkcje logistyczne:
Realizacja zamówień
Magazynowanie
Gospodarowanie zapasami
Transportowanie
Koszty - minimalizacja kosztów osiągania celów logistycznych Dlaczego logistyka jest tak ważna dla przedsiębiorstwa…
… logistycznego? Na czym polega - w myśl tej koncepcji - rola i formy współpracy wewnątrz firmy oraz wśród uczestników kanałów dystrybucji?
Zintegrowane zarządzanie logistyczne (zzl) - koncepcja uznająca konieczność zintegrowania systemu logistycznego firmy z systemami jej dostawców i klientów. Dzięki współpracy następuje poprawa dystrybucji w całym kanale, a to pozwala zwiększyć całkowite zadowolenie klienta…
… detalicznego, według której nowe typy działalności detalicznej powstają zwykle jako działania o malej marzy, niskich cenach i słabej pozycji. Dopiero później nowi detaliści wprowadzają towary wyższej jakości i o wyższych cenach. Ostatecznie staja się podobni do konwencjonalnych detalistów, których zastąpili. Teoria wyjaśnia początkowy sukces i późniejsze kłopoty dużych domów towarowych i supermarketów, sukces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz