Dystrybucja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dystrybucja-opracowanie - strona 1 Dystrybucja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DYSTRYBUCJA Dystrybucja - przepływ towarów (materialnych i niematerialnych) od producenta do finalnego nabywcy. Kanały marketingowe - (kanał handlowy, kanał dystrybucji) to zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu i/lub usługi do użytkownika lub konsumenta. Kanał dystrybucji stanowi zespół kolejnych ogniw (instytucji lub osób), za pośrednictwem których dokonuje się przepływ jednego lub większej liczby strumieni związanych z działalnością rynkową. Strumienie dystrybucji: Przemieszczanie fizyczne towaru (usługi) Promocja, czyli przekazywanie informacji na temat prezentowanej oferty Zmiana towaru - reklamacje, przeterminowane, nowe modele za stare Zapłata za towar - handel wymienny - 25% handlu światowego. Transakcje * : Barter - bezpośrednia wymiana towaru za towar, bezgotówkowa, bez osób trzecich. Transakcja kompensacyjna - część zapłaty w gotówce część w produktach Umowa wykupu - osoba sprzedająca chce sprzedać system, maszyny za granicę, w zamian za część zapłaty chce, aby nabywca sprzedawał produkt w kraju sprzedawcy. Podejmowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem danego kanału dystrybucji - niektóre produkty wymagają zachowania ciągu produkcyjnego np. produkty mrożone Negocjacje Informacja ry nkowa Zadania Dystrybucji * Magazynowanie - łagodzenie dysproporcji miedzy popytem a podażą. Lokalizacja punktów skupu Magazynowanie produktów o odpowiednich cechach. Wpływanie na podaż, produkcję, na decyzje konsumenta, związane z sygnałami od nabywców . Rodzaje kanałów dystrybucji Z punktu widzenia liczby szczebli (pośredników) można wyróżnić: Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe) obejmują producenta i finalnego nabywcę produktu. Kanały pośrednie mogą być jedno-, dwu-, lub wieloszczeblowe w zależności od liczby pośredników. Nie zawsze im więcej szczebli tym wyższa cena: * Producenci stosują promocje ilościowe dla nabywców kupujących dużo Mniejsze koszty transportu przy większej liczbie produktów Im produkt bardziej przetworzony, nowocześniejszy tym wyższa cena Im większe promocje tym większa marża Strategie dystrybucji: Dystrybucja wyłączna - minimalizacja pośredników Dystrybucja selektywna - stosowanie sporej ilości pośredników, ale nie wszystkich. Dystrybucja intensywna - sprzedaż wszędzie gdzie się da np. tytoń, gumy w kiosku, barach.

(…)

… dotyczących sposobu pokrycia rynku, poziomu zapasów, rozwoju marketingu itd.
Programowanie dystrybucji - stworzenie planowego, profesjonalnie zarządzanego systemu marketingowego, który zaspokaja potrzeby producenta i dystrybutorów i umożliwia zarządzanie łańcuchem dostaw.
Handel detaliczny
Sprzedaż detaliczna obejmuje wszystkie rodzaje działalności, których celem jest sprzedawanie towarów i usług bezpośrednio finalnemu konsumentowi.
Sklepy detaliczne - sklepy specjalistyczne, domy towarowe, supermarkety, hipermarkety, sklepy dyskontowe, komisy, sklepy fabryczne
Niesklepowa sprzedaż detaliczna - sprzedaż bezpośrednia (door to door), marketing bezpośredni, automaty do sprzedaży.

... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz