Marketing żywności

note /search

Cena-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3780

CENA Cena jest jedynym elementem marketingu mix, który tworzy przychody; pozostałe elementy generują tylko koszty. Cena jest efektem działania prawa popytu i podaży przejawiającego się w warunkach gospodarki konkurencyjnej. Cenotwórstwo stanowi integralną część procesu marketingowego. Cena - elemen...

Cykl życia produktu - okres

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2737

Cykl życia produktu Cykl życia produktu jest to okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku, trwa od wprowadzenia produktu na rynek do chwili wycofania go z rynku. Typowy cykl życia obejmuje 4 fazy: Planowanie - nie ma produktu na rynku. Często w cyklu życia jednak jest ta faza uwzględniana ...

Dystrybucja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

DYSTRYBUCJA Dystrybucja - przepływ towarów (materialnych i niematerialnych) od producenta do finalnego nabywcy. Kanały marketingowe - (kanał handlowy, kanał dystrybucji) to zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu i/lub usługi do użytkown...

Marka-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1932

MARKA Marka jest zwykle definiowana jako nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów. Markę lub część marki, która jest prawnie chroniona i stanowi wyłączną własność...

Marketing żywności-produkt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1365

Marketing żywności PRODUKT Produkt w ujęciu marketingowym to kompleks wartości, które firma oferuje swoim klientom by zaspokoić ich pragnienia. Produkt jest najważniejszym elementem marketingu mix, do strategii produktu dopasowuje się strategię ceny, dyst rybucji i promocji. Produkt - to każda rzec...

Promocja-etapy skutecznej promocji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267

PROMOCJA Promocja jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje „potrzeby nabywców” oraz „pobudza i ukierunkowuje popyt”. System komunikacji mar...