Cena-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena-opracowanie - strona 1 Cena-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

CENA Cena jest jedynym elementem marketingu mix, który tworzy przychody; pozostałe elementy generują tylko koszty. Cena jest efektem działania prawa popytu i podaży przejawiającego się w warunkach gospodarki konkurencyjnej. Cenotwórstwo stanowi integralną część procesu marketingowego. Cena - element marketingu mix : Cena/faza życia produktu - stosowanie zróżnicowanej polityki cenowej w zależności od stopnia dojrzałości rynkowej produktu. Cena/dystrybucja - w zależności od tego przez ile ogniw w systemie marketingowym będzie przechodził produkt - od producenta do konsumenta - będą niższe lub wyższe koszty sprzedaży, które stanowią element ceny. Cena/promocja - prowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej implikuje potrzebę ustalenia wyższej ceny dla określonego produktu. Strategie cenowe Jak należy ustalić cenę na produkty po raz pierwszy wprowadzone na rynek a jak w trybie „following”? Jak należy dostosować cenę w czasie i w przestrzeni do zmian na rynku? Kiedy zmieniać cenę i jak reagować na zmiany cen konkurentów? Procedura ustalania polityki cenowej: * Wybór celu strategii cenowej - w zależności jaki firma ma cel, będzie uzależniona cena produktu. Cele które stawia sobie firma: Przetrwanie Maxymalizacja zysku bieżącego Maxymalizacja udziału w rynku Maxymalizacja „zbierania śmietanki z rynku” Strategia najwyższej jakości Ustalenie wielkości popytu - ilu konsumentów chce i może nabyć produkt w określonym miejscu i czasie, od tego będzie zależała cena. Popyt elastyczny (cena ↓ popyt ↑), odstępstwem jest rynek luksusowy - popyt nieelastyczny (cena ↑ popyt ↑). Popyt ustala maxymalna cenę . Ustalenie wielkości kosztów - ustalenie minimalnej granicy ceny, aby pokryła koszty. Ceny dubbingowe - poniżej kosztów produkcji celu wyeliminowania konkurencji. Karalne w Polsce. Analiza kosztów, cen i ofert konkurencji - najlepiej jest wejść na rynek z produktem o niższej cenie niż konkurencja. Wybór metody ustalania cen - 7 metod, stosuje się jedną lub kilka, mając kilka pro pozycji cen wybiera się końcową. Wybór ceny końcowej Orientacje cenowe Kosztowa - producent ustala cenę na poziomie, który gwarantuje m u zwrot nakładów i pewien zysk, wynikający z marży Rynkowa Cena ma stabilizować rynek Cena ma zapewniać producentowi zysk nadzwyczajny Cena ma wywoływać zakłócenia na rynku Na konkurencję Utrzymanie i/lub poprawa własnej pozycji w stosunku do najważniejszych konkurentów

(…)

… - czy jest to produkt wiodący np. wytłoki w cukrowni są dodatkowym zyskiem (sprzedawane na paszę).
Dostosowanie ceny, strategie dostosowywania cen: *
Zróżnicowanie geograficzne - w rożnych rejonach kraju i poza nim różne ceny produktów podobnych lub takich samych Ceny promocyjne - aby zachęcić do wcześniejszego zakupu często ustala się niższą cenę wiodących produktów, aby je sprzedać w określonym czasie, np. na święta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz