analizowanie sytuacji marketingowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analizowanie sytuacji marketingowej - omówienie - strona 1 analizowanie sytuacji marketingowej - omówienie - strona 2 analizowanie sytuacji marketingowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

4. ANALIZOWANIE SYTUACJI MARKETINGOWEJ
CELE
Rozumieć istotę strategicznego planowania marketingowego na poziomie całości przedsiębiorstwa
Rozumieć logikę i strukturę procesu planowania marketingowego
Znać istotę, rolę i główne składowe analizy sytuacji marketingowej
1. Rozumieć czym jest „strategiczne” planowanie marketingowe
Skuteczne zarządzanie i planowanie marketingowe jest uwarunkowane rozumieniem i umiejętnością planowania strategicznego…
2. Strategiczne planowanie marketingowe na poziomie przedsiębiorstwa
Definiowanie misji przedsiębiorstwa i jego celów
Ustanowienie strategicznych jednostek biznesu (SJB)
Określanie celów i alokacja zasobów dla istniejących SJB
Planowanie nowych SJB w reakcji na lukę strategiczną oraz zmniejszanie zaangażowania w słabe SJB (lub ich usuwanie)
3. Biznes (zakres działania, działalność)
Biznes to proces satysfakcjonowania klienta (nie produkcji dóbr).
Definiują go trzy wymiary: Grupy klientów
Potrzeby klientów
Technologia.
4. Strategiczna Jednostka Biznesu (SJB)
Ma odrębne kierownictwo odpowiedzialne za planowanie strategiczne i wyniki finansowe
Jeden lub więcej powiązanych biznesów
Ma swój odrębny zbiór konkurentów
5. Określanie celów marketingowych oraz podejmowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów - z zastosowaniem metod portfelowych
6. Cele marketingowe dla składników portfela biznesów (lub produktów)
Typowe cele marketingowe dla składników portfela biznesów (lub produktów)
Znak zapytania - poprawa posiadanego względnego udziału w rynku Gwiazda - Utrzymanie posiadanego względnego udziału w rynku Generator gotówki - Maksymalizacja salda gotówkowego (z ewentualną obroną posiadanego względnego udziału w rynku)
Pies - usunięcie z portfela (lub utrzymywanie dodatniego salda albo określonej wielkości ujemnego salda gotówkowego)
7. Typowe saldo gotówkowe oraz skala wpływów i wypływów gotówkowych dla składników portfela przedsiębiorstwa złożonego z wielu SJB

(…)

… z pola widzenia kwestii strategicznych i/lub taktycznych)
zbytni subiektywizm
unikanie odpowiedzialności (np. odkładanie lub wręcz unikanie podejmowania decyzji)
18. Przebieg analizy rynku (I.C) w analizie sytuacji marketingowej
19. Identyfikacja rynku i prognoza jego wielkości oraz wielkości sprzedaży (I.C.I)
20. Typowe błędy, których należy unikać w przeprowadzaniu analizy rynku (I.C)
analizowane dane…
… w konkretnym okresie czasu
W konkretnym okresie czasu (np. w ciągu dwóch lat)
j/w
W okresie ataku rynkowego konkurencji
W konkretnym okresie czasu (np. w ciągu dwóch lat) Jeśli istnieją przesłanki za utrzymaniem w portfelu biznesów lub produktów.
tj. w istotnym stopniu użytecznym dla praktyki zarządzania marketingowego w firmie (por. [2]). Jednocześnie to praktyczne ujęcie planowania marketingowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz