Identyfikacja SJB - omówienie metody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Identyfikacja SJB - omówienie metody  - strona 1 Identyfikacja SJB - omówienie metody  - strona 2 Identyfikacja SJB - omówienie metody  - strona 3

Fragment notatki:


Identyfikacja SJB Prawie każdy bank posiada swoje oddziały oraz oferuje szeroki asortyment usług. W planie banku należy dokonać podziału środków pomiędzy te oddziały lub różne rodzaje usług. W ostatnich latach w dużych zachodnich firmach o szerokim asortymencie produkcji od­chodzi się od planowania wydziałowego na rzecz tworzenia strategicznych jednostek biznesu (SJB). SJB są to w istocie autonomiczne centra przynoszące zysk, odpowiedzialne za ustalanie planów marketingo­ wych oraz składające sprawozdania naczelnej dyrekcji. Mają własnych konkurentów, których próbują doścignąć lub wyprzedzić. Na czele SJB stoi dyrektor odpowiedzialny za planowanie oraz osiąganie zysków. W istocie SJB to nic innego jak „minifirmy" w ramach dużej organizacji. O ile dyrekcja widzi przedsiębiorstwo jako zbiór różnych strategicznych jednostek biznesu, o tyle kierownictwo SJB patrzy na własną strukturę w kategoriach usług. W bankowości dobrym odpowiednikiem SJB mogą być oddziały banku.
Innym kryterium wyodrębniającym SJB może być rodzaj zaspoka­janych potrzeb. W bankowości SJB może być działalność kredytowa, depozytowa, działalność maklerska itp.
2.2.3. Ocena portfelu usług U podstaw podejścia strategicznego leży koncepcja przedsiębiorstwa jako zbioru różnych jednostek realizujących różne zadania. Określa się je jako portfolio firmy 20 . Jest to dosyć trudne podejście do zastosowania w sektorze finansowym, gdyż banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele usług oraz posiadają liczne oddziały i filie rozsiane na terenie lub poza granicami kraju.
Kolejnym krokiem po określeniu misji jest ocena portfolia instytucji finansowej. Zasoby finansowe oraz ludzkie trzeba tak rozdzielić między poszczególne rodzaje usług oraz oddziały, aby zrealizować zadania in­stytucji finansowej. Każdą SJB na szczeblu centrali należy rozpatrywać według kryterium absorbowania lub generowania pieniędzy. Z punktu widzenia ekonomicznego nieefektywne jest rozdzielanie takich samych środków równo między różne SJB. Niektóre rodzaje usług będą roz­wijane, a inne może trzeba będzie ograniczyć lub zrezygnować z powodu ich nieopłacalności. Przeniesienie centrów handlowych w obrębie miasta może spowodować nieopłacalność funkcjonowania niektórych oddziałów lub filii. Ten proces alokacji zasobów jest kluczowym elementem strategii instytucji finansowej. Pokazuje kierunki, w jakich wybrane rynki oraz usługi powinny się rozwijać. W tym celu potrzebny jest klucz ułatwiający ich rozdział. Można tu zastosować różne metody, z których najczęściej stosowana to metoda BCG, opracowana w 1970 roku przez bostońską
grupę doradczą.
Metodę Boston Consulting Group stosuje się do analizy zróżnicowa­nego portfelu firmy. Opiera się ona na podziale środków finansowych między różne rodzaje działalności charakteryzujące się różnym poziomem opłacalności oraz spodziewanego ryzyka. W celu analizy struktury portfe­lu firmy opracowano specjalną macierz, która bazuje na dwóch kryteriach:

(…)

… skutki naszych działań marketingowych.
Umieszczając usługi finansowe na macierzy według wymienionych kryteriów, możemy wyróżnić następujące grupy usług:
gwiazdy
znaki zapytania
dojne krowy
psy.
Gwiazdami nazywamy usługi finansowe posiadające wysoki udział w rynku oraz wysokie tempo sprzedaży. Mają wysoki potencjał genero­wania tak obecnie, jak i w przyszłości dochodów. Jednak w obecnym stadium konieczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz