Marketing w usługach finansowych

note /search

Marketing mix - elementy i właściwości

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2023

Marketing mix Działalność marketingowa obejmuje różne techniki i działania. Do­tyczy identyfikacji i analizy dotychczasowych oraz potencjalnych klien­tów, poznania zachowań klientów na rynku, identyfikacji klientów szcze­gólnie ważnych dla instytucji finansowych. Banki czy towarzystwa ubez­piecze...

Specyfika usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2317

Specyfika usług finansowych Na wykładzie będziemy posługiwać się zamiennie pojęciem usługi i produktu. Podręczniki i publikacje zachodnie dotyczące marketingu operują w od­niesieniu do rynku finansowego raczej pojęciem produktu niż usługi. Ten trend w traktowania usług jak produktów jest między i...

Istota marketingu usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Istota marketingu usług finansowych Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego , zwłaszcza wzrost liczby banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych, rozwój konkurencji między innymi, upowszechnianie wiedzy o

Interpretacja marketingu usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Marketing - to reklama 24.02.12r. Era dystrybucyjna lub sprzedażowa: instytucje finansowe miały świadomość, że nie wystarczy już samo oferowanie klientom określonych usług; trzeba również umieć je sprzedać. W związku z tym coraz więcej banków chętnie reklamowało się w prasie, telewizji, stosował...

Określenie nowych rodzajów działalności

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Określenie nowych rodzajów działalności Ostatnim etapem planowania na szczeblu centrali jest opracowanie planów nowych rodzajów działalności. Na podstawie planów poszczegól­nych SJB można oszacować przyszły poziom sprzedaży oraz poziom zysków. W praktyce oczekiwania zarządu są często wyższe niż i...

Organizacja marketingu w banku

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3325

1.7. Organizacja marketingu w banku Struktura organizacyjna instytucji finansowej powinna ułatwiać i in­tegrować działania marketingowe w jedną spójną koncepcję zorientowaną Dla potrzeby docelowych klientów. Działalność marketingowa może być zorganizowana w banku w układzie: funkcjonalnym, prod...

Planowanie na szczeblu centrali

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Planowanie na szczeblu centrali Plany strategiczne są opracowywane na różnych poziomach or­ganizacji. Shiner oraz Boyd i Walker proponują trzy poziomy opracowy­wania strategii: korporacji, prowadzonej działalności (biznesu) oraz ryn­ku 18 . W bankach wyróżniamy następujące poziomy: centrali, od...

Istota usług finansowych - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Istota usług finansowych Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego, zwłaszcza wzrost liczby banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych, rozwój konkurencji między innymi, upowszechnianie wiedzy o usługach finansowych oraz zmiany kulturowe polegające na coraz większej orientac...

Strategiczne planowanie marketingowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

STRATEGICZNE PLANOWANIE MARKETINOGWE Zmieniające się warunki otoczenia oraz znaczna liczba czynników wpływających na działalność instytucji finansowych powodują koniecz­ność opracowywania przez nie strategii marketingowych. Proces plano­wania strategicznego dużej instytucji finansowej może być pr...

Zarządzanie marketingiem - popyt

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

1.6. Zarządzanie marketingiem Poprzednie nasze rozważania koncentrowały się na znaczeniu i roli marketingu w prowadzeniu działalności. Spróbujemy teraz przełożyć te teoretyczne rozważania na praktyczne możliwości zarządzania. Zarządza­nie marketingiem to w istocie wdrażanie marketingowych koncepc...