Istota marketingu usług finansowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota marketingu usług finansowych - strona 1 Istota marketingu usług finansowych - strona 2

Fragment notatki:


Istota marketingu usług finansowych Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego , zwłaszcza wzrost liczby banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych, rozwój konkurencji między innymi, upowszechnianie wiedzy o usługach finansowych oraz zmiany kulturowe polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w bankach. Zmiany na rynku usług finansowych Sektor finansowy koordynuje działania rynkowe w celu jak najefektywniejszego wykorzystania środków finansowych. Działa on na rynku finansowym rozumianym jako miejsce zetknięcia się popytu i podaży kapitału w formie pieniężnej. W ramach tego rynku możemy mówić o rynku kapitałowym i rynku pieniężnym. Rynek kapitałowy charakteryzuje się regulacjami popytu i podaży w dłuższym okresie o i obejmuje takie działania jak przykładowo kredyty średnio i długoterminowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie emerytalne obrót papierami wartościowymi. O rynku pieniężnym mówimy z reguły wtedy, gdy cele i działania mają charakter krótkookresowy, np. kredyty do jednego roku, ubezpieczenia samochodowe, weksle.
Dominującą rolę w systemie finansowym odgrywały banki jako jedyne instytucje odgrywały banki jako jedyne instytucje mogące zasilać podmioty gospodarcze w środki finansowe, a jedyną wykorzystywaną formą zasilania były kredyty.
W okresie tym nasiliły się takie zjawiska jak :
- bardzo duże ryzyko związane z działalnością gospodarczą
- znaczny udział obrotów gotówkowych
- paradoksalna sytuacja na rynku kredytów
- olbrzymi niedostatek finansowej informacji rynkowej
W dalszym jednak ciągu ma miejsce integracja państwa w alokację zasobów finansowych w gospodarce i kontrolę stopy procentowej. Pomimo to warunki konkurencyjne stają się coraz istotniejszym czynnikiem poprawy jakości usług finansowych oraz rozszerzenia oferty finansowej na produkty nie stosowane dotąd na rynku polskim.
Zarówno podmioty gospodarcze jak i gospodarstwa domowe mogą korzystać nie tylko z bogatej oferty kredytowej i lokacyjnej, ale także z inwestycji kapitałowych w papiery wartościowe poprzez biura maklerskie lub fundusze powiernicze.
Gwałtowny rozwój w tym okresie przeżywają szczególnie ubezpieczenia na życie oraz od 1999 roku otwarte fundusze emerytalne.
Ewolucja marketingu usług finansowych Marketing jest kluczem prowadzącym do sukcesu każdą organizację, bez względu na jej wielkość oraz rodzaj prowadzonej działalności. W przeszłości panowało przekonanie, że aby sprzedać usługi, wystarczy je zaoferować oraz ustalić odpowiednią dla nich cenę.
Orientacja produkcyjna polegająca na koncentracji uwagi na potrzebach banków, znalazła nawet odzwierciedlenie w wyglądzie banków.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz