Produkt w usługach finansowych

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt w usługach finansowych - strona 1

Fragment notatki:

28. PRODUKT W USŁUGACH FINANSOWYCH
Produkty oferowane przez instytucje finansowe
kredyty
lokaty
obsługa działalności bieżącej klientów instytucjonalnych i osób fizycznych ubezpieczania majątkowe
ubezpieczania osobowe
leasing
faktoring
Produkty oferowane przez banki
usługi depozytowe;
usługi kredytowe;
usługi rozliczeniowe;
usługi powiązane z obsługiwaniem transakcji zagranicznych;
usługi w sferze rynku kapitałowego;
usługi dodatkowe (doradztwo, usługi ubezpieczeniowe, wynajem skrytek)
Produkty oferowane przez banki - według H.J. Krummela
terminowe przyjęcie albo odstąpienie środków (depozyty, kredyty),
przejmowanie ryzyka (akcept, awal, gwarancje),
przetrzymywanie papierów wartościowych oraz administracja nimi,
obsługiwanie obrotów płatniczych razem z emitowaniem papierów wartościowych,
operacje handlowe (handel złotem, dewizami, papierami wartościowymi).
Produkty oferowane przez banki - według prawa polskiego
przyjęcie wkładu pieniężnego płatnego na żądanie albo terminowego,
prowadzenie rachunku bankowego,
udzielanie kredytu,
udzielanie oraz potwierdzanie gwarancji plus otwieranie akredytyw,
emisja papierów wartościowych banku,
prowadzenie bankowego rozliczania pieniężnego,
wydanie, rozliczenie i umorzenie pieniędzy elektronicznych,
udzielenie pożyczki pieniężnej i kredytu konsumpcyjnego,
operacje czekowe oraz wekslowe,
wydanie karty płatniczej i wykonanie operacji przy ich używaniu,
terminowe operacje finansowe
kupno i sprzedaż wierzytelności pieniężnych,
przechowanie przedmiotów oraz papierów wartościowych, także udostępnienie sejfów,
wykonanie czynności w obrocie dewizowym,
udzielenie i potwierdzanie doręczeń,
wykonanie czynności, które zostały zlecone i są powiązane z emitowaniem papierów wartościowych.
kupno akcji oraz udziałów innych osób prawnych, także dokonywanie zamian swoich zobowiązań płatniczych na składniki z majątku dłużników,
zaciąganie zobowiązań, które są związane z emitowaniem papierów wartościowych oraz obrót tymi papierami,
kupno i sprzedaż nieruchomości i wierzytelności, które są zabezpieczone hipoteką,
świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych i innych usług w zakresie finansów.
Produkty oferowane przez zakłady ubezpieczeniowe


(…)

… rentowe ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej ubezpieczenia choroby ubezpieczenia casco (pojazdy lądowe, szynowe oraz statki powietrzne) ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej ubezpieczenia przedmiotów w transporcie ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w innych grupach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia kredytu gwarancje ubezpieczeniowe ubezpieczenia ryzyk finansowych ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczenia świadczenia pomocy Cechy ofert rynkowej produktów finansowych
przewaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz