Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prawoznawstwo - komplet wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5278

in. zagadnienia takie jak: publikacja aktów normatywnych, wykładnia prawa, reguły kolizyjne, dyrektywy wykładni systemowej, wypowiedzi i ich rodzaje, funkcje wypowiedzi, rodzaje norm postępowania, obowiązywanie normy postępowania, rodzaje faktów prawotwórczych i wytwory tych faktów, sankcje i ich ro...

Podstawy finansów - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Janina Kotlińska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6594

W pliku znajdują się wszystkie wykłady z zajęć u dr Janiny Kotlińskiej z przedmiotu podstawy finansów. Notatka zawiera 19 plików, w których m.in. znajdziecie takie kwestie jak: Przedmiot badań nauki finansów; Metody wykorzystywane w nauce finansów; Systematyka zjawisk finansowych; Kategorie finan...

Makroekonomia - banki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr inż. Arkadiusz Borowiec
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3010

Prowadzący to dr inż. Arkadiusz Borowiec. Notatka składa się z 11 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: definicje banku, udział w kreacji pieniądza, dokonywanie alokacji i transformacji środków, rodzaje banków, kasy oszczędnościowe, banki specjalne. DEFINICJE BANK...

Statystyka opisowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Marcin Błażejowski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5397

in.: średnia, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji, dominanta, mediana,

Prawo cywilne - wykłady - Zdarzenia cywilnoprawne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 5418

WYKŁAD 1 Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne między ludźmi i organizacjami. Pokazuje równość podmiotów, niemożność uwikłania innego podmiotu w stosunek prawny na własnych zasadach. Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o charakterze majątkowym i takie, które się z nimi wiążą w sposób ni...

Metodologia w pigułce - opracowane najważniejsze pojęcia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Piotr Dawidziak
 • Metodologia nauk ekonomicznych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 7896

WPROWADZENIE DO LOGIKI WYJAŚNIANIA Zdania ogólne Zdanie ogólne - Podmiot jest nazwą ogólną, a zdanie dotyczy wszystkich jej desygnatów Każdy student jest pracowity. - Jeśli ktoś jest studentem, to jest pracowity. (Dla każdego x: jeśli x jes...

Rynek finansowy - opracowane pytania

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Bogna Janik
 • Rynek finansowy
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5215

Pytania na egzamin z Rynku Finansowego Zarządzanie Definicja rynku finansowego Jest to rynek, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. Obok rynku dóbr i usług oraz rynku pracy, rynek finansowy jest trzecim najważniejszym segmentem gospodarki rynkowej. Rynek finansowy odgrywa kluczo...

Procesy informacyjne w zarządzaniu - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Dariusz Ceglarek
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3710

ZAGADNIENIA: Procesy informacyjne w zarządzaniu Informacja: definicje, rodzaje i cechy Definicja Wienera: Informacja nie jest energia. Jest to treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowywania sie do niego. Definicja Elżbiety Niedzielskiej: Informacja jest specyficznym do...

Prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standard...

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

12. Prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSR nr 1 zawiera następujące wskazania: Sprawozdanie dotyczy wszystkich jednostek gospodarczych, Odpowiedzialność za sprawozdanie ponosi kierownik jednostki lub inny organ Układ sprawozdania...

Sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości...

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

13. Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzone przez każdą organizac...