Metodologia w pigułce - opracowane najważniejsze pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 8127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia w pigułce - opracowane najważniejsze pojęcia - strona 1 Metodologia w pigułce - opracowane najważniejsze pojęcia - strona 2 Metodologia w pigułce - opracowane najważniejsze pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO LOGIKI WYJAŚNIANIA
Zdania ogólne
Zdanie ogólne - Podmiot jest nazwą ogólną, a zdanie dotyczy wszystkich jej desygnatów
Każdy student jest pracowity. - Jeśli ktoś jest studentem, to jest pracowity. (Dla każdego x: jeśli x jest studentem, to x jest pracowity).
Każdy Piotr to łotr - np. "jeżeli każdy ma na imię Piotr, to każdy Piotr to łotr”
Wszystkie Anie są ładne np. „ jeżeli x ma na imię Ania, to x jest ładny” Drzewa liściaste jesienią tracą liście
Polki systematycznie chodzą do kosmetyczki
Polscy studenci zwykle sumiennie i systematycznie uczą się na koniec semestru.
Każdy będący na plaży chce się opalać. Jeżeli każdy x jest na plaży, to x się opala. Zdanie ogólne fałszywe, bo będąc na plaży może budować zamki z piasku, kąpać się w morzu bądź w jeziorze.
Każdy szlachcic - mężczyzna w Polsce feudalnej był obowiązany do służby wojskowej.
Każdy sposób zachowania się wzmacniany przez następującą po nim nagrodę utrwala się.
Każda grupa społeczna cechująca się odrębnością kulturową wykazuje tendencję do preferowania własnych wzorów kulturowych i niechęć do wzorów innych grup.
Zdaniem ogólnym jest np. "Prawo racjonalnego działania".
Pojęcie "Zdania ogólnego" jest szersze względem zdania nazwanego "Generalizacja empiryczna". Każda "generalizacja empiryczna" jest zdaniem ogólnym, ale nie odwrotnie.
Zdania ogólne:
- ogólnotwierdzące - każdy student jest pracowity
- ogólnoprzeczące - żaden student nie jest pracowity
Zdania szczegółowe:
- szczegółowotwierdzące - niektórzy studenci są pracowici
- szczegółowoprzeczące - niektórzy nie są pracowici
Zdanie ściśle ogólne - to zdania o nieograniczonym zasięgu czasoprzestrzennym. O zdaniach ściśle ogólnych można powiedzieć, że dotyczą skończonej liczby przypadków (przeliczalnej), ale nieograniczonej (w danym czasie da się - teoretycznie rzecz biorąc - policzyć / wskazać wszystkie przypadki zamarzającej wody, ale przecież zjawisko zamarzania nie jest ograniczone tylko do tych stwierdzonych przypadków, bo ono wystąpi w przyszłości).
Zdanie ściśle ogólne może być: prawem nauki i prawem przyczynowo-skutkowym.
Zdanie warunkowe stwierdzające, że jeśli obiekt posiada określone cechy (jeśli wystąpiły określone warunki) opisane w poprzedniku, to nie może nie posiadać cech (nie mogą nie wystąpić warunki) opisane w następniku bez względu na czas i miejsce.
Zawsze, gdy śpię, wolniej oddycham - bo w poprzedniku sformułowano warunki do wystąpienia zjawiska opisanego w następniku (jeśli nastąpią, to nie może nie wystąpić zjawisko opisane w następniku).
Każdy człowiek jest śmiertelny . - Jeśli ktoś jest człowiekiem, to jest śmiertelny.


(…)

…” okolicznościom podejmując czynności, itd.
Dedukcja i indukcja
Dedukcja to rodzaj rozumowania logicznego, mającego na celu dojście do określonego wniosku na podstawie załoŻonego wcześniej zbioru przesłanek. Rozumowanie dedukcyjne w odróŻnieniu od rozumowania indukcyjnego jest w całości zawarte wewnątrz swoich załoŻeń, to znaczy nie wymaga tworzenia nowych twierdzeń czy pojęć, lecz jest tylko prostym wyciąganiem…
… koniecznym jest wysłanie kuponu - bez wysłanego kuponu w ogóle nie wejdziemy do gry, ale samo wysłanie kuponu nie jest warunkiem wystarczającym do wygrania, ponieważ możemy nie skreślić właściwych liczb. Inny przykład: Warunek konieczny żeby zaliczyć test z metodologii. - warunkiem koniecznym jest stawienie się na egzaminie i przystąpienie do testu - ale samo przystąpienie do testu nie jest warunkiem wystarczającym żeby go zdać, bo możemy żle odpowiedzieć na pytania i mimo, że stawiliśmy się na teście to go nie zaliczymy.
10

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz