Teoria polityki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria polityki - wykład - strona 1 Teoria polityki - wykład - strona 2 Teoria polityki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA POLITYKI prof. Krauz-Mozer Politologia UJ Wykłady + podręcznik Wykład dotyczy funkcji poznawczych człowieka oraz związanych z nimi możliwości osiągnięcia wiedzy pewnej. Ten rodzaj refleksji należy do zakresu metanaukowej dyscypliny jaką jest ogóln a metodologia nauki , zwana też metodologią sensu largo . Od innych nauk różni się skupianiem na rozpoznawaniu fundamentów epistemologicznych nauki (szczególny sposób, metoda poznawania, dochodzenia do prawdy). Ogólna metodologia nauki koncentruje się na rozważaniach:
- jak nauka jest uprawiana,
- jakie są walory poznawcze uzyskiwanych rezultatów,
- jakie czynności badawcze i wytwory poznania naukowego są (bądź powinny być) stosowane i osiągane we wszystkich naukach zorientowanych na cel w postaci poznania możliwie prawdziwego.
Działem metodologii nauki jest ogólna metodologia nauk społecznych , przyjmowane w niej rozstrzygnięcia tworzą wspólny fundament dla tzw. metodologii przedmiotowych (szczegółowych) , skupiających się na analizowaniu specyficznych metod, stosowanych w poszczególnych dyscyplinach naukowych.
Trzy pojęcia warte uwagi: natura - dobrze wykształcony polityk potrafi uzasadnić swoje racje przywołując argumenty odnoszące się do natury rzeczy… historia - … albo do świadectw historii.
metoda - wiedza o metodzie jest trudniejsza do przyswojenia + zamiast umacniać przekonanie o własnej racji budzi refleksję i ostrożność, można by ją wtedy uznać za nieprzydatną, ale można również dostrzec w niej narzędzie do „budzenia rozumu”, do przeciwstawiania się fanatyzmowi, dogmatyzmowi, ideologicznej pewności. Nauki polityczne są szczególną dziedziną pisarstwa naukowego, w którym trudno oddzielić systematycznie uprawianą i poddającą się uzasadnieniu wiedzę o polityce od przekonań światopoglądowych i politycznych. Wiedza politologiczna zaczyna się dzisiaj niepostrzeżenie mieszać z potocznym zdrowym rozsądkiem, tymczasem politologia to coś różnego od wiedzy potocznej, nie jest ani czystą empirią, ani czystą teorią. Politologia to ciągła konfrontacja tego, co obserwujemy z tym, co na ten temat myślimy. Jej nieodłącznym elementem jest „życiowa” skala zjawisk, które bada.
Rzeczywistość społeczna - obok zachowań i wytworów zawiera również ukrytą komponentę psychiczną, w postaci punktu widzenia ludzi, którzy ją tworzą. Odnaleźć ją można w definicjach sytuacji towarzyszących podejmowaniu decyzji, wartościach, motywach, i intencjach działających podmiotów. → Niezwykła złożoność (wielopoziomowa) obszaru przedmiotowego nauk społ ., który wymaga różnych perspektyw badawczych (za którymi mogą stać różne koncepcje nauki i metodologie z nimi związane), by móc zostać naukowo zbadanym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz