Subsumpcja

note /search

Subsumpcja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1645

Subsumpcja (pisane też "subsumcja") - przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w procesie...

Typizacja wykroczeń - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2492

zabronionego -cechy te to tzw. ustawowe znamiona wykroczenia -subsumpcja to dopasowywanie cech (znamion...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

) subsumpcja i podjęcie decyzji e) wykonanie decyzji Typy stosowania prawa Ze względu na charakter prawny...

Wykład - stosowanie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1484

, które do tego stanu będą się odnosiły, wykładnia (interpretacja prawa), subsumpcja, ustalanie konsekwencji prawnych...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3276

rozstrzygnięcia, ustalenie stanu faktycznego, dokonanie subsumpcji, wydanie decyzji finalnej i jej uzasadnienie...

Przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3745

walidacyjna) - wyprowadzenie normy lub norm z przepisów - dokonywanie wykładni prawa Subsumpcja i podjęcie...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

. Subsumpcja faktu uznanego za udowodniony , nad stosowaną normę prawną. SUBSUMPCJA polega na zakwalifikowaniu...

Stosowanie prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 8512

- ustalenie stanu faktycznego - akt subsumpcji - odnosi się do stanu faktycznego - wybór konsekwencji...

Test - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 2450
Wyświetleń: 4424

zbednych czesci - czy jezykowa, funkcjonalna, systemowa 12. Substytut korporacji 13. Subsumpcja 14. Jaka...