Przestrzeganie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeganie prawa - strona 1 Przestrzeganie prawa - strona 2

Fragment notatki:

przestrzeganie prawa - zachowanie adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w jej hipotezie
nieprzestrzeganie prawa - może mieć postać zachowań contra legem i zachowań praeter legem zachowania contra legem - działanie lub zaniechanie niezgodne z treścią dyspozycji normy bezwzględnie wiążącej w warunkach określonych jej hipotezą, naruszenie prawa, złamanie prawa
zachowania praeter legem - nadużycie prawa podmiotowego, omijanie prawa, obejście prawa
nadużycie prawa podmiotowego - działanie zgodne z literalnym brzmieniem przepisu, ale sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub gospodarczo-społecznym przeznaczeniem rzeczy
omijanie prawa - osiągnięcie celu zabronionego przez jedną normę w taki sposób, że adresat podejmuje zachowanie, które pozornie stanowi przypadek zastosowania innej normy, a nie normy obchodzonej - adresat unika niedogodności wiążących się z podporządkowaniem się normie sankcjonowanej i jednocześnie nie naraża się na realizację sankcji
stosowanie prawa - sformalizowane działania kompetentnych organów władzy publicznej lub upoważnionych przez nią innych osób i organów polegającym na podejmowaniu i realizacji decyzji władczych indywidualnie - konkretnych
Ideologie stosowania prawa: Ideologia decyzji związanej - decyzje zapadające w procesie stosowania prawa powinny być całkowicie zdeterminowane treścią norm prawnych, kieruje się wtedy pewnością prawa i legalizmem poczynań władczych
Ideologia decyzji swobodnej - wartości w stosowaniu prawa to celowość, skuteczność, sprawiedliwość
PROCES STOSOWANIA PRAWA I JEGO ETAPY: Wstępne ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia faktu mającego znaczenie prawne Np. uzyskanie przez policję informacji, że z sejfu zniknęły pieniądze, co może oznaczać czyn zabroniony (kradzież), w wyniku tego policja prowadzi dochodzenie, prokurator przygotowuje oskarżenie, wszczyna się postępowanie sądowe
Udowodnienie zaistnienia faktu Prowadzi się je w trakcie postępowania dowodowego: rozstrzygnięcie codo ciężaru dowodu, rodzaje dowodów dopuszczalnych w postępowaniu, sposób oceny dowodów przez organ stosowania prawa, cele postępowania dowodowego.
Ciężar dowodu (onus probandi) - spoczywa na tym, kto uważa, że z faktu wynikają określone skutki prawne (powód, oskarżyciel)
Domniemanie niewinności - oskarżony jest niewinny, jeśli winy mu się nie udowodni
Rodzaje dowodów: dokumenty publiczne, prywatne, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny miejsca zdarzenia lub przedmiotu
Nie dopuszcza się dowodów: uzyskanych niezgodnie z prawem (wymuszone groźbą zeznanie), poprzez naruszenie tajemnicy spowiedzi


(…)

…, jeżeli został udowodniony fakt B, który z A z reguły współwystępuje (zwroty w aktach: domniemywa się, uważa się za…, uznaje się…)
domniemanie wzruszalne (praesumptio iuris tantum) - domniemanie które może być obalone przez przeciwdowód (udowodnienie, iż mimo domniemania fakt A w rzeczywistości nie zaistniał)
domniemanie niewzruszalne (praesumptio iuris ac de iure) - nie można go obalić przeciwdowodem
Ustalenie norm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz