Ustalenie stanu faktycznego sprawy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie stanu faktycznego sprawy-opracowanie - strona 1 Ustalenie stanu faktycznego sprawy-opracowanie - strona 2 Ustalenie stanu faktycznego sprawy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ustalenie stanu faktycznego sprawy I. Reguły dowodowe Dowody na tym etapie związek z drugim elementem modelu, gdyż sąd (i in. organy stosujące prawo) musi prowadzić postępowanie w celu ustalenia faktów doniosłych z punktu widzenia obowiązującego systemu prawnego ; ustalić jakiś fakt to uznać za prawdziwe zdanie, które głosi, że tak a tak było lub jest obecnie;
sąd zbiera o nich informacje, a przepisy kpc regulują źródła tych informacji, sposób i zakres ich uzyskiwania, oraz ograniczenia w ich uzyskiwaniu; dostatecznie uzasadnione tzn. przy zastosowaniu ogólnych metodologicznych reguł przyjmowanych we współczesnej nauce, ale modyfikowane przez prawne reguły dowodowe, gdyż sąd musi rozstrzygnąć każdą sprawę w sposób definitywny na podstawie stanowczego ustalenia stanu faktycznego, a jego działalność musi być sprawna;
np. przepisy wskazujące, że „nie wymagają do­wodu” fakty powszechnie znane oraz znane sądowi urzędowo (art. 228 kpc), jak również fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 229 kpc);
Rozkład ciężaru dowodu znaczenia zwrotu „rozkład ciężaru dowodu”: znaczenie formalne (procesowe) → wskazuje podmioty, które powinny przejawiać inicjatywę w zbieraniu dowodów i wykazywaniu twier­dzeń (głównie strony, ale sąd może dopuścić dowód niewskazany przez strony); znaczenie materialnoprawne → określa kto ponosi ujemne konsekwencje tego, że istnienie doniosłego dla rozstrzygnięcia sprawy faktu nie zostało w toku postępowania sądowego udowodnione, bez względu na to, z czyjej inicjatywy dowód mógł być lub był prowadzony; art. 6 kc → ciężar udowodnienia faktu spo­czywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne;
II. Domniemania służą ułatwieniu prowadzenia dowodów, gdyż pozwalają na pośrednie ich ustalanie (tzw. dowody pośrednie);
Domniemania faktyczne art. 231 kpc ( praesumptio facti ) sąd może uznać za ustalone istotne­ dla rozstrzygnięcia sprawy fakty na podstawie wniosku wyprowadzone­go z innych faktów, ustalonych według zwykłych reguł dowodowych ;
wnioskowanie oparte na wiedzy sądu, doświadczeniu społecznym → to nie wnioskowanie w ścisłym tego słowa znaczeniu;
Domniemania prawne ( praesumptio iuris ) domniemanie prawne wyznaczone jest normą prawną, która każe w swoisty sposób wiązać ze sobą dwie klasy faktów: podstawę domniemania z wnioskiem domniemania (faktem domniemywanym) ; domniemania prawne można podzielić na: domniemania co do faktu → gdy wnioskiem/przesłanką domniemania jest zjawisko przebiegające w przyrodzie (np. art. 9 kc);

(…)

… rodzaju ograniczenia dopuszczalności dowodu przeciwnego (np. art. 62 § 3, art. 63-71 kro).
domniemania niewzru­szalne (niezbite, praesumptio iuris ac de iure, praesumptio irrefregabilis) → gdy przepisy zakazują w określonych sytuacjach prowadzenia jakiegokolwiek dowodu przeciwnego (np. art. 3 i 5 ust. o ks. wiecz. i hip.) → tradycyjnie uważane za domniemania prawne, ale obecnie niektórzy autorzy uważają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz