Teoria polityki

note /search

Wpływ polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1799

Wpływ polityczny. Problemy z definiowaniem wpływu wywodzą się stąd, że zdarzają się autorzy redukujący politykę właśnie do wpływu politycznego. Inni uważają go tylko za jedną z kategorii polityki. I stąd nie ma jednej definicji. Z kategorii językowych wypływa za to związek między wpływem a przyczy...

Fazy podmiotowości- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2387

Faza 1: Podmiotowość ponadnaturalna Pierwotnie umiejscawiano podmiotowość poza światem ludzkim i społecznym- w dziedzinie ponadnaturalnej. Podmiotowość działa z zewnątrz, kształtując i kontrolując życie indywidualne i zbiorowe, jednostkowe biografie i

Kategoria polityczności a sfera publiczna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2639

Kategoria polityczności a sfera publiczna. Polityczność to cecha przypisywana podmiotom, pojęciom i decyzjom, polegająca na wyróżnieniu sojuszników i wrogów. Polityczność - państwo - polityka. Polityczność jest pierwotna wobec państwa, jest fundamentem, na którym zostało zbudowane. W toku działania...

Kryzys i odrodzenie polityki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2597

Kryzys i odrodzenie polityki. Diagnozy schyłku polityczności: Biopolityka ogólnie oscyluje wokół kondycji życia człowieka i połączenia tego z władzą. wg. Michela Foucaulta związana jest z nowoczesnym stylem sprawowania władzy, gdzie władza poprzez swój wpływ władzy poliycznej na różne aspekty życ...

Metapolityka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2394

Związek teorii i argumentów z politykami i instytucjami oraz rola idei w kierowaniu rozwojem polityki są niezwykle ścisłe.Obiektywne warunki rzadko sa na tyle ważne i jednoznaczne, żeby określać program polityki, bądź narzucać określoną odpowiedź przez politykę.Wynika z tego, że właściwe objaśnienie...

Osąd polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2156

Osąd polityczny Analiza normatywna, empiryczna i pojęciowa Rozróżnienie pomiędzy analizą empiryczną a normatywną mozna rozpocząć od prostego stwierdzenia że analiza normatywna zajmuje sie tym jak powinno być, natomiast naliza empiryczna tym jak jest. Twierdzenie normatywne okresla się jako sądy wa...

Polityka i polityczność - wybrane teorie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3045

Polityka i polityczność - wybrane teorie. Przyczyny ewolucji pojęcia polityki i polityczności: polityka obecnie przechodzi przez media i Internet a one nie są przez władze kontrolowane zanika podmiotowość państw narodowych na rzecz wzrostu roli org. międzynarodowych pojęcie to się zmienia bo nie...

Problem podmiotowości w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2450

Problem podmiotowości w polityce. Podmiotowość wykształciła się wraz z poszukiwaniem przez człowieka sensu własnego losu, sił nim rządzących. W socjologii wiązała się z funkcjonowaniem i rozwojem społeczeństwa. A więc pytanie o podmiotowość to pytanie o to, co rządzi światem i losem człowieka? Pod...

Prognostyka naukowa w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2702

Prognostyka naukowa w politologii. Nauka dostarcza materiału opisowego dot. rozwoju zjawisk i procesów kulturowych i cywilizacyjnych(funkcja eksplanacyjna: opisuje i wyjaśnia, dlaczego dane zjawiska zaistniały) i pozwala na prognozę odnośnie przyszłych zjawisk i ich konsekwencji(funkcja predyktywna...

Prognostyka w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1729

1.Funkcja prognostyczna nauki 2.Podejście eksploratywne w prognozowaniu 3.podejście normatywne w prognozowaniu 4.Orientacje w prognozowaniu 5.wyzwania prognostyczne w politologii 6.metody i środki prognostyczne 7.główne współczesne prognozy politologiczne 8.poglądy o prawach dziejowych a) ro...