Polityka i polityczność - wybrane teorie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka i polityczność - wybrane teorie - strona 1 Polityka i polityczność - wybrane teorie - strona 2

Fragment notatki:

Polityka i polityczność - wybrane teorie.
Przyczyny ewolucji pojęcia polityki i polityczności:
polityka obecnie przechodzi przez media i Internet a one nie są przez władze kontrolowane
zanika podmiotowość państw narodowych na rzecz wzrostu roli org. międzynarodowych
pojęcie to się zmienia bo nie ma sztywno określonych ram, co ono obejmuje - czym jest w sensie właściwym
Koncepcja Leo Straussa
Przeciwstawia się wspólnocie, bo szczęście i dobro to cechy jednostkowe a więc, aby je osiągnąć, trzeba rozwijać sztukę perswazji a więc retoryka.
Celem społeczności politycznej jest zagwarantowanie szczęścia poszczególnym jej członkom. Wszelkie działanie polityczne ma zachować istniejący stan rzeczy albo go zmienić.
Najlepszy rząd to taki, który uosabia prawo naturalne, a więc jest w stanie najlepiej zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, państwo świeckie z monopolem na użycie siły.
Koncepcja Karola Marksa
Sfera polityczna jest wyobcowana ze sfery społecznej. Państwo, system ekonomiczny i społeczny - nie ma w nich artykułu dominującego, dominanta, układ sił stale się zmienia z jednego bieguna na drugi. Walka o hegemonię jest tu walką nie między ideologiami, ale w obrębie ideologii.
Koncepcja Johna Rawlsa
Liberalizm polityczny - dyskurs różnych prawd, które rozum uznaje za prawdopodobne. Teoria sprawiedliwości społecznej, zasadza się na podst. strukturze społecznej a ściślej na sposobie, w jaki główne instytucje społeczne rozdzielą prawa i obowiązki oraz korzyści płynące ze wspólnych działań(interesów). A więc polityczność będzie tu odkryciem sprawiedliwości - swojego miejsca w strukturze społ. Przy czym sprawiedliwość nie pozwala na bilans zysków i strat, a więc osiąganie korzyści przez jednych, kosztem innych.
W odróżnieniu od utylitaryzmu, liberalizm polityczny zakłada ważność samej jednostki, to ona jest celem urządzania społeczeństwa, ma ona odkryć swoją wartość.
Celem liberalizmu politycznego jest ujawnienie warunków możliwości racjonalnego uzasadniania fundamentalnych kwestii politycznych. Albowiem nowoczesne społ. demokratyczne, choć stabilne i kooperujące ze sobą, w rozumowaniu religijnym, kulturalnym i politycznym cechuje się znacznym pluralizmem doktryn. Ważna więc w społ. staje się idea rozumności, a więc uzasadniania swoich poglądów, rozumienia pluralizmu doktrynalnego.
Społeczeństwo to stabilny i sprawiedliwy system kooperacji między obywatelami, których głęboko dzielą poglądy. Nie da się więc stworzyć jedności w społ. myśleniu politycznym.
Nie ma jednej prawdy, którą poznać można dzięki rozumnemu myśleniu.


(…)

…. Ludzie kłamią z natury.
Koncepcja Chantall Mouffe:
Polityczność nie dot. tylko instytucji lub pewnych sfer lub poziomów społeczeństwa. Do tego krytyka liberalizmu politycznego, z tymże jako masowej demokracji i racjonalizmu w polityce. Dlatego odwołuje się do Carla Schmitta. Dla Mouffe to co ważne i dobre w poltyce, to nie tylko pluralizm, ale wręcz antagonizm. Kwestie polityczne wymagają dokonywania…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz