Filozofia polityki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia polityki - wykład - strona 1 Filozofia polityki - wykład - strona 2 Filozofia polityki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Współczesna filozofia polityki - wykłady, część I Stary Testament Myśl starotestamentowa jest negatywnym punktem odniesienia dla współczesnej filozofii polityki (odrzuca go). Teokracja - projekt doktrynalny jednoznacznie formułujący zwierzchnią pozycję zajmowaną przez osobowego Boga. Pozostaje on nawet w werbalnym kontakcie z przedstawicielami Narodu Wybranego. Teokracja nie jest związana z jakąś szczególną rolą duchowieństwa (jak to się powszechnie dziś sądzi). Niedaleki od świata doczesności jednoosobowy Bóg traktowany jest jako podmiot, w którym skupione jest całe zwierzchnictwo i władztwo (może nawet sprawować władzę wykonawczą). W nim złożona jest również pełnia prawodawstwa. Jest więc najwyższym źródłem władztwa i najwyższym źródłem prawa (podwójna funkcja) W późniejszych czasach źródłowość władztwa będzie wiązana z podmiotem ludzkim, a nie z istotą boską. W Starym Testamencie wszyscy są równi. Nikt nie sprawuje władzy poza samym Bogiem, na nikogo Bóg nie przelewa swojej władzy. Nie ma problemu, który pojawi się później: jak uzasadnić, że ludzie są pierwotnie równi, a część z nich sprawuje władzę nad resztą (jak uzasadnić przejście od równości pierwotnej do nierówności wtórnej) Pierwotny projekt starotestamentowy uległ modyfikacji, kiedy Naród Wybrany zażądał władcy. W wieku XVI myśliciele protestanccy będą wyciągali na nowo ten projekt starotestamentowy do dyskusji o kształcie władzy, o prawie jednostki do oporu itp. cd. omawiania projektu starotestamentowego Władztwo Boże uzasadnione jest samo przez się. Przysługują nam jako jednostkom pewne prawa (np. prawo do życia). Mogą one być ewentualnie za naszą zgodą ograniczane, ale nikt nie może przeszkadzać nam w korzystaniu z tych praw (normy prawodawcy mają charakter wtórny). W projekcie ST jednostka nie ma żadnych praw. Jest ona poddana Bogu, który dla swojego władztwa nie potrzebuje akceptacji jednostki. Bóg narzuca jednostkom normy, którym one podlegają. Projekt ST ukazuje osobliwość Narodu Wybranego na tle innych narodów: Prawo Boga (jedynego prawodawcy) spaja Naród Wybrany w jeden organizm. To ono czyni z narodu Izraela Naród Wybrany (szczególnym). Kwestia przymierza łączącego z Bogiem Naród Wybrany jako całość (przymierze i prawo Boże są czynnikami spajającymi) Brak podziału na sferę na prywatną i publiczną (wszechogarniające władztwo Boga). I księga Samuela Samuel jest sędzią upoważnionym przez samego Boga. Jest już stary i w celu wykonywania swoich funkcji posługuję się swoimi synami, którzy są jednak skorumpowani. Pewnego dnia przychodzi do Samuela starszyzna (nie posiada od Boga żadnych uprawnień władczych). Żąda aby Samuel poszedł do Jahwe aby ten dał im króla - zwierzchnictwo na wzór władców istniejących w innych narodach (które nie są narodami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz