Fazy podmiotowości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy podmiotowości- opracowanie - strona 1 Fazy podmiotowości- opracowanie - strona 2 Fazy podmiotowości- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Faza 1: Podmiotowość ponadnaturalna Pierwotnie umiejscawiano podmiotowość poza światem ludzkim i społecznym- w dziedzinie ponadnaturalnej. Podmiotowość działa z zewnątrz, kształtując i kontrolując życie indywidualne i zbiorowe, jednostkowe biografie i historię społeczną. ( postać sił animistycznych, spersonalizowanych bóstw, pojedynczych bogów czy metafizycznej opatrzności)
Faza 2 Podmiotowość deterministyczna Podmiotowość została sprowadzona na ziemię i ulokowana w siłach natury. Społeczeństwo ludzkie, jego funkcjonowanie i zmianę uważano za bezpośrednie wytwory determinacji przyrodniczej: fizycznej,biologicznej, klimatycznej, geograficznej a nawet astronomicznej. Podmiotowość się sekularyzuje, nadal pozostaje poza społeczeństwem i człowieczeństwem ale staje im się w jakiś sposób bliższa.
Faza 3 Podmiotowość heroistyczna W końcu zaczęto przypisywać moce podmiotowe istotom ludzkim, choć nie wszystkim. Podmiotowość została ulokowana w wielkich jednostkach: prorokach, bohaterach, przywódcach,wodzach, odkrywcach,wynalazcach geniuszach. Oni wprawiają w ruch społeczeństwo, jednak ich charyzmatyczne zdolności z niego( społeczeństwa) nie pochodzą. Są wrodzone, genetycznie odziedziczone i indywidualnie rozwinięte. Podmiotowość uległa humanizacji ale jeszcze nie socjalizacji. wariant tego wątku odnaleźć można we współczesnym strukturalnym funkcjonalizmie, gdzie odpowiedzialność za zmiany społeczeństwa ( w przeciwieństwie do zmian w społeczeństwie) przypisuje się dewiantom, czyli tym, którzy podważają ustalone obyczaje społeczne. Dewiacja zachodzi jednak z powodów nieznanych i niepoznawalnych dla socjologii. To zagrożenie dla systemu z wnętrza indywidualnej psychiki lub z mglistych wyżyn świata zewnętrznego.
Faza 4 Podmiotowość organiczna Wraz z narodzinami socjologii podmiotowość ulega socjalizacji, ale jednocześnie ponownej dehumanizacji. Została usytuowana w obrębie społeczeństwa, ale samo społeczeństwo potraktowane jest organicznie, jako samokształtująca się i samoregulująca całość. metafora społeczeństwa jako organizmu i metafora wzrostu jako rozwoju miała tę samą konsekwencję. Podmiotowość jest traktowana jako przyrodzona moc organizmu społecznego, jego specyficzna choć nieanalizowana uważana za oczywistą siłę witalną, manifestująca się w sposób konieczny w życiu społecznym i w kierunkowej nieodwracalnej zmianie społecznej.
To błędne przekonanie socjologii, jej swoisty grzech pierworodny, kryło się za różnymi wersjami ewolucjonizmu i progresywizmu, w których historia toczy się gdzieś ponad głowami, stało się to najbardziej widoczną słabością ortodoksyjnego funkcjonalizmu lub mechanicznej teorii systemów społecznych, niosących dziwne modele społeczeństwa bez krwi.
Faza 5 podmiotowość integralna

(…)

…, ruchy społeczne. złożone konfiguracje tworzą scenę polityczną nowoczesnych społeczeństw a zamierzone działania krzyżują się z nieuporządkowaną codzienną aktywnością pojedynczych ludzi rozgrywających się na scenie codziennego życia.- jednostki i zbiorowości razem kształtują kręty bieg ludzkiej historii.
3.a
• genealogia współczesnej teorii podmiotowości wywodzi się z 1967r i książki Waltera Buckleya…
… ze swojej systemowej klatki
• 3b • autor Amitai Etzioni w 1968 wystąpił z nowoczesnym opisem społeczeństwa aktywnego nazywanym później teorią samokierowania.
• W centrum teorii znajduje się pojęcie mobilizacji/aktywacji społecznej - zakłada że mobilizacyjny zapał w zbiorowościach i społeczeństwach uznaje za główne źródło ich własnych przekształceń a także przekształceń ich relacji z innymi jednostkami społecznymi.
• Kiedy jednostka społeczna mobilizuje się,dąży do zmiany swojej struktury i granic, a także struktury jednostki wyższego rzędu do której należy.
• Społeczeństwo postrzegane jest jako makroskopowy i trwały ruch jest zaangażowane w intensywne i nieustanne samoprzekształcanie się.
• Ostateczny motor to wg autora samowyzwalająca się transformatywność i twórcza reaktywność ludzi • umiejscowienie…
… potrafił uniknąć reifikacji lub automatyzacji przez znalezienie prawdziwych podmiotów samoprzekształcania się społeczeństwa w postaci różnego rodzaju zbiorowości

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz