Socjologia zmiany - wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 2 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 2 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Siły sprawcze zmian w teoriach - ujecie chronologiczne Podmiotowość umiejscowiona w świecie pozaludzkim, ponadnaturalnym (animistyczne siły, bóstwa, bogowie)
Umiejscowiona w siłach natury, determinacja przyrodnicza, podmiotowość ulega sekularyzacji
Podmiotowość - wielkie jednostki, częściowa humanizacja Socjalizacja
Jednostki - reprezentanci wielkich tendencji społecznych
Podmiotowość sytuuje się w pozycjach społecznych
Demokratyzacja podmiotowości
Działania zbiorowe zorganizowanych podmiotów
Rodzaje działań Jednostkowe
Podejmowane w szerszym kontekście zachowania zbiorowego
Zbiorowe, intencjonalne, celowe
charakterze przedsiębiorczym, organizowanie, mobilizowanie
Polityczne, posługiwanie się władzą
zmiana Podmioty zmian - jednostki Zwykli ludzie
Posiadający osobowe przymioty (wiedzę, talenty, umiejętności, przebiegłość, charyzmę) - przywódcy, prorocy, ideolodzy, patriarchowie, dyktatorzy, tyrani,
Zajmujący wyjątkową pozycję - władcy, legislatorzy, kierownicy, administratorzy
zmiana Rola wielkich jednostek Różne skale i odcienie „wielkości”
Obiektywne konsekwencje i subiektywne intencje „Jednostki tworzone przez wydarzenia”, „jednostki tworzące wydarzenia”
Jezus, Budda, Kopernik, Hitler, Stalin, Madonna, Pierre Cardin
Prałat Jankowski, Jan Pawel II
Krzysztof Kolumb, Niels Bohr, Napoleon, Piłsudski, Gorbaczow Uwarunkowania wielkości - stawanie się bohaterem K ryteria znakomitości Religia, polityka, wojna - charyzma , tradycja, podstawy legalno -racjonalne Kontekst społeczny (właściwy czas)
Właściwe miejsce
Zasoby ludzkie gotowe do mobilizacji
Ominięcie możliwych pomyłek, pułapek
zmiana Ruchy społeczne jako podmioty zmian Zmiana jest cechą definicyjną ruchu. Luźno zorganizowane zbiorowości, działające w niezinstytucjonalizowany sposób, w celu wytworzenia zmiany.
Wytwór zmian i twórca zmian
Warunek konieczny i uzupełniający Era ruchów społecznych Temat Durkheima”
„Temat Toenniesa”
„Temat Marksowski”
„Temat Weberowski”
„Temat Saint-Simona i Comte'a”
Podniesienie standardu edukacyjnego i kulturalnego
Rozpowszechnienie mediów masowych
Typy ruchów społecznych Zakres planowanej zmiany
Jakość planowanej zmiany


(…)

… jednostek z ich dotychczasowych wspólnot Rosnąca komunikacja międzykulturowa (rozwój transportu czy środków masowego komunikowania, aneksje i podboje)
Konflikty
Właściwości elementu przekazu
Cechy nadawcy
Cechy odbiorcy
Dyfuzja
Czynniki wewnętrzne
Aktywności jednostek bądź całych grup społecznych
cechy jednostek
Osobowość nowoczesna Homo hubris Postawy ludzkie Społeczeństwo aktywne/ pasywne
KONTEKST…
… ich wykorzystania
Innowacyjność, potrzeba osiągania, gotowość ryzyka, mobilności, refleksyjność
Inwestowanie w kapitał ludzki (sprzyjające środowisko) Stan wiedzy, nakłady na edukację, poziom scholaryzacji, dostęp do informacji, zaplecze techniczne, instytuty badawcze, infrastruktura teleinformatyczna, kultura informacyjna Jednostka - rozwój gospodarczy (2)
inwestycje -> kapitał ludzki -> wykorzystanie GOW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz