Prorok

note /search

Profetyzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Profetyzm jest to pogląd głoszący istnienie proroków; wiary w proroctwa. Zazwyczaj związany...

Jezus w Ewangelii św. Łukasza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

). Inicjatywa przebaczenia i przywrócenia godności należy do Ojca. Jezus jako prorok (u Łk) W całym dziele (Łk...

Deuteronomiczne dzieło historyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1883

: opowiadań i kazusów prawnych. Pwt 18, 15-18 czytamy: „I wzbudzę Ci proroka...” - gdzie Bóg kieruje słowa...

Historia objawienia i sposób

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

to historia Izraela, którym Bóg się szczególnie opiekuje. Ważną rolę odgrywają tutaj prorocy. Prorok...

Historia objawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

to historia Izraela, którym Bóg się szczególnie opiekuje. Ważną rolę odgrywają tutaj prorocy. Prorok...

Jezus jako posłany przez Boga

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

wyznanie wiary ludu („A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród...