Socjologia zmiany

note /search

Socjologia zmiany - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1351

Teoria zmian społecznych - geneza powstania, dylematy praktyczne i teoretyczne Zasadność teorii, czy potrzebna nam teoria zmiany? Potrzeba zrozumienia, wyjaśnienia otaczającej rzeczywistości Po to by docenić i zrozumieć znaczenie historii i zakorzenienia w przeszłości Teorie zmiany - pozwalają ...

Socjologia zmiany - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

Siły sprawcze zmian w teoriach - ujecie chronologiczne Podmiotowość umiejscowiona w świecie pozaludzkim, ponadnaturalnym (animistyczne siły, bóstwa, bogowie) Umiejscowiona w siłach natury, determinacja przyrodnicza, podmiotowość ulega sekularyzacji Podmiotowość - wielkie jednostki, częściowa hu...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2471

miana - faza II Anomalie + dezorganizacja nieuprawomocnione modyfikacje które nie tylko nie mieszczą się w dotychczas dominującej formie uspołecznienia, lecz dodatkowo wchodzą w konflikt z wzorami interakcji, jakie owa forma sankcjonowała To właśnie sprawia, że okresy przejścia obfitują w opini...

Socjologia zmiany - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

Teoria stawania się społeczeństwa Pole społeczne, jednostkowo-strukturalne Zdarzenia społeczne powiązane - praxis Podmiotowość - atrybut Wymiary i poziomy procesu społecznego potencjał realizacja C ałość struktury funkcjonowanie R ZECZYWOSTOŚĆ PODMIOTOWOŚĆ PRAXIS J ednostka podmioty działan...

Socjologia zmiany - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Analiza historycznych zmian społecznych w określonych sferach życia społecznego - praca Praca działania celowe, w trakcie których człowiek przekształca środowisko, informacje, przedmioty (za pomocą narzędzi), zgodnie ze swymi pragnieniami i potrzebami Celem bezpośrednim lub pośrednim pracy jes...

Socjologia zmiany - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Kontrolowanie zmiany Zmiana systemowa w Polsce Kontrolowanie zmiany Koncepcje ładu społecznego Koncepcje funkcjonalne - T. Parsons rozwój, ewolucja to stały proces wyłaniania się nowych struktur, rozwój społeczeństwa wyraża się we wzroście jego zdolności adaptacyjnych wobec otaczającego środowisk...

Socjologia zmiany - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344

Wizje kształtu relacji globalnych Od kiedy globalność? dzisiejsze współzależności - wieki historii enklawy globalizacji enklawy nieglobalizacji globalizacja- to dzisiejsza postać dyfuzji cywilizacyjno kulturowej dokonująca się skali światowej Globalizacja jest efektem trzech motorów przemian ry...